תעסוקה תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בביטחון והמרחב הציבורי.

March 26, 2019
תעסוקה תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בביטחון והמרחב הציבורי.
ההרשמה בעיצומה