תנאי סף תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

October 6, 2019
התמחות בחדשנות חברתית כלכלית

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin