תוכנית לימודים מדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים

December 27, 2020
תוכנית לימודים מדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים
ההרשמה בעיצומה