תכנית לימודים מסלול בשינוי חברתי ואקטיביזם

January 21, 2021