תוכנית לימודים מערכות מידע תואר שני עם התמחות במדעי הנתונים

August 7, 2022
תוכנית לימודים מערכות מידע תואר שני עם התמחות במדעי הנתונים
ההרשמה בעיצומה