תוכנית לימודים מערכות מידע תואר שני עם התמחות בטרנספורמיצה דיגיטלית

August 7, 2022
תוכנית לימודים מערכות מידע תואר שני עם התמחות בטרנספורמיצה דיגיטלית
ההרשמה בעיצומה