תיאור מטרות תודעה רצה – תרגול העצמי תוך שימוש בפעילות גופנית

November 19, 2019