תיאור סדנה בדינמיקה קבוצתית

November 19, 2019
תיאור סדנה בדינמיקה קבוצתית
ההרשמה בעיצומה