תכנית דיאלוג ערבים יהודים – חוויה מבוססת תיאוריה

May 15, 2019
תכנית דיאלוג ערבים יהודים – חוויה מבוססת תיאוריה
ההרשמה בעיצומה