תכנית יסודות האסטרטגיה

May 15, 2019
תכנית יסודות האסטרטגיה
ההרשמה בעיצומה