כללי תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף התמחות בשלטון מקומי

March 26, 2019
כללי תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף התמחות בשלטון מקומי
ההרשמה בעיצומה