תכנית לימודים מסלול בוקר התמחות בחדשנות דיגיטלית

June 14, 2020