תכנית מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות

May 15, 2019
תכנית מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות
ההרשמה בעיצומה