תכנית מכינה מסלול הומני – מדע המדינה וסוציולוגיה

February 23, 2022
תכנית מכינה מסלול הומני – מדע המדינה וסוציולוגיה
ההרשמה בעיצומה