תכנית מצטיינים מסלול אינטראקציית אדם-מחשב

January 27, 2020
תכנית מצטיינים מסלול אינטראקציית אדם-מחשב
ההרשמה בעיצומה