תכנית מצטיינים תפסיכולוגיה עם התמחות בניהול משאבי אנוש

January 27, 2020