תכנית מתאוריה לאייטם: סדנת עיתונאות מעשי

May 16, 2019
תכנית מתאוריה לאייטם: סדנת עיתונאות מעשי
ההרשמה בעיצומה