תנאי סף להגשת מועמדות התמחות בחדשנות חברתית כלכלית

January 8, 2020
ההרשמה בעיצומה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin