תנאי סף התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני

October 6, 2019
תנאי סף התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני
יום פתוח בקמפוס 27.1