תעסוקה התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני

March 24, 2019
תעסוקה התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני
יום פתוח בקמפוס 27.1