תנאי סף מסלול מחקרי (עם תזה) תואר שני במדעי המחשב

October 6, 2019
תנאי סף מסלול מחקרי (עם תזה) תואר שני במדעי המחשב
ההרשמה בעיצומה