לוח שנת הלימודים תשע”ט (2018-2019)

March 17, 2019
לוח שנת הלימודים תשע”ט (2018-2019)

לוח שנת הלימודים תשע”ט (2018-2019)

14.10.2018 ה’ בחשון יום א’ היום הראשון ללימודים
21.10.2018 י”ב בחשון יום א’ טקס לזכרו של יצחק רבין ז”ל *
​30.10.2018 ​כ”א בחשון ​יום ג’ יום שבתון-בחירות לרשויות מקומיות
11.1.2019 ה’ בשבט יום ו’ היום האחרון לסמסטר א’
20.2.2019 ט”ו באדר א’ יום ד’ היום הראשון לסמסטר ב’
21.3.2019 י”ד באדר ב’ יום ה’ חופשת פורים
14.4.2019 ט’ בניסן יום א’ השלמת לימודים ליום חמישי
12.4.2019 ז’ בניסן יום ו’ היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ה’)
28.4.2019 כ”ג בניסן יום א’ היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
1.5.2019 כ”ו בניסן יום ד’ ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
2.5.2019 כ”ז בניסן יום ה’ טקס יום השואה*
7.5.2019 ב’ באייר יום ג’ טקס יום הזיכרון לחללי צה”ל *
7.5.2019 ב’ באייר יום ג’ ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל **
8.5.2019 ג’ באייר יום ד’ יום הזיכרון לחללי צה”ל ***
9.5.2019 ד’ באייר יום ה’ חופשת יום העצמאות
10.5.2019 ה’ באייר יום ו’ גשר ***
יפורסם בהמשך יום ה’ יום הסטודנט****
7.6.2019  ד’ בסיון יום ו’ היום האחרון לסמסטר ב’
9.6.2019 ו’ בסיון יום א’ חופשת שבועות
7.7.2019 ד’ בתמוז יום א’ היום הראשון לסמסטר הקיץ
​​18-23.8.2019 ​י”א באב ​יום א’-יום ו’ ​הדממה
13.9.2019 י”ג באלול יום ו’ היום האחרון לסמסטר הקיץ
27.10.2019 כ”ח בתשרי יום א’ היום הראשון ללימודים בשנה”ל תש”פ

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
21.10.2018 י"ב בחשון יום א' טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
​30.10.2018 ​כ"א בחשון ​יום ג' יום שבתון-בחירות לרשויות מקומיות
11.1.2019 ה' בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
20.2.2019 ט"ו באדר א' יום ד' היום הראשון לסמסטר ב'
21.3.2019 י"ד באדר ב' יום ה' חופשת פורים
14.4.2019 ט' בניסן יום א' השלמת לימודים ליום חמישי
12.4.2019 ז' בניסן יום ו' היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ה')
28.4.2019 כ"ג בניסן יום א' היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
1.5.2019 כ"ו בניסן יום ד' ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
2.5.2019 כ"ז בניסן יום ה' טקס יום השואה*
7.5.2019 ב' באייר יום ג' טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
7.5.2019 ב' באייר יום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
8.5.2019 ג' באייר יום ד' יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
9.5.2019 ד' באייר יום ה' חופשת יום העצמאות
10.5.2019 ה' באייר יום ו' גשר ***
יפורסם בהמשך יום ה' יום הסטודנט****
7.6.2019  ד' בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
9.6.2019 ו' בסיון יום א' חופשת שבועות
7.7.2019 ד' בתמוז יום א' היום הראשון לסמסטר הקיץ
​​18-23.8.2019 ​י"א באב ​יום א'-יום ו' ​הדממה
13.9.2019 י"ג באלול יום ו' היום האחרון לסמסטר הקיץ
27.10.2019 כ"ח בתשרי יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

ההרשמה בעיצומה