סקר של הלמס קובע: אין הבדל בין בוגרי מכללות לאוניברסיטאות בהייטק

סקר רשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובע כי בתחום ההשתלבות בתעשיית ההייטק אין הבדל בין בוגרי מכללות אקדמיות ואוניברסיטאות. "אין הבדל מובהק באחוז המועסקים בהיי-טק בין אלה שלמדו מדעי המחשב במכללות האקדמיות (84.0%) לאלה שלמדו מקצוע זה באוניברסיטאות (82.8%)", נכתב בסקר.
September 8, 2019
סטודנטים

בסקר נמצא עוד כי שיעור המקבלים הכנסה גבוהה (יותר מ-13,000 ש”ח) מאלה שלמדו מדעי המחשב במכללות האקדמיות ועוסקים במשלח יד היי-טק (61.7%) אינו שונה באופן מובהק מאלה שלמדו באוניברסיטאות (62.4%). ממצא מעניין נוסף הראה שלשני שלישים מבוגרי האוניברסיטאות בהייטק יש לפחות הורה אחד אקדמאי, לעומת כמחצית מבוגרי המכללות בלבד. הנתון הזה מצביע, בין היתר, על המקפצה החברתית שמכללות מהוות עבור אוכלוסיות שהאוניברסיטאות לא נגישות להן.

“הממצאים מאשרים כי הלימודים בבית הספר למדעי המחשב באקדמית נמצאים בקו אחד עם האוניברסיטאות בישראל ומכינים את הסטודנטים לעבודה בשוק ההיי-טק העכשווי”, בירך נשיא המכללה, פרופ’ שלמה בידרמן. “יתרה מזו: מן המפורסמות הוא שרמת הלימודים בבית הספר שלנו היא מן הגבוהות במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. כל זה הודות לחברי סגל בית הספר למדעי המחשב אשר עבודתם האיכותית והמסורה הביאה אותנו להישגים מרשימים אלה”.

לעיון בסקר המלא לחץ כאן

ההרשמה בעיצומה