היחידה לקידום איכות ההוראה זכתה בפרס יוקרתי על הקמת מעבדה לימודית-מעשית

היחידה לקידום איכות ההוראה בראשות הגב. דליה גרופי זכתה בפרס יוקרתי במסגרת תחרות שנערכה בקרב המוסדות להשכלה גבוהה לשיפור ההוראה והלמידה.
February 16, 2016
הקמת מעבדה לימודית-מעשית

במסגרת החלטות מל”ג וות”ת לקדם את נושא שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, יצא בפברואר 2016 קול קורא למכללות המתוקצבות להצעה לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

כמענה לקול הקורא הוגשו השנה למל”ג אחת עשרה הצעות לפרויקטים, משמונה מכללות שונות. לשם בחירת ההצעות הזוכות הוקמה ועדת שיפוט המורכבת ממומחים בתחום ההוראה והלמידה, בשיתוף התאחדות הסטודנטים, אשר המליצה למל”ג וות”ת על שתי הצעות הראויות לתקצוב.

במסגרת התחרות, הגישה היחידה לקידום איכות ההוראה הצעה לקידום ההוראה והלמידה – הקמת “מעבדה לימודית-יישומית”.

הצעה הזוכה הראשונה הייתה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו בנושא: “הקמת מעבדה לימודית – יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומנהל עסקים” – הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וייחודי, שיש לו בסיס קיים במוסד והוא בעל פוטנציאל להפצה והשפעה רחבה על ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה.

הצעה נוספת שזכתה הייתה של המכללה האקדמית אחווה.

מל”ג וות”ת ברכו את המכללה האקדמית תל אביב יפו ואת מכללת אחווה על זכייתם בתקצוב פעילות ייחודית לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה.

banner