תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה star icon

תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים במיוחד ומטרתה להרחיב את אופקיהם ולהעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי הפסיכולוגיה השונים. בוגרות ובוגרי התכנית יכוונו להמשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה או לתארים מתקדמים בתחומים אחרים.

תנאי הקבלה לתוכנית, תנאי מעבר לשנה ג’, וסיום לימודים

תכנית המצטיינים תפעל בשנים ב’-ג’ של הלימודים לתואר ראשון. לתכנית יתקבלו 20 הסטודנטים והסטודנטיות עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנה א’, בכפוף לדרישות הסף. דרישות הסף ואופן חישוב ממוצע הציונים לפי תקנון המכללה.

מעבר משנה ב’ לשנה ג’ בתכנית המצטיינים מותנה בעמידה בכל חובות שנה ב’ בממוצע 90 לפחות.

בסיום התואר יונפק לסטודנטיות והסטודנטים אישור מיוחד על כך שהיו חלק מתכנית המצטיינים.

 

מבנה התכנית

בניית מסלול לימודים אישי

במהלך סמסטר א’ של שנה ב’, ראש התכנית ייפגש עם כל הסטודנטיות והסטודנטים ויבנה עבורם מסלול לימודים אישי המתבסס על קורסי בחירה בתחומים המעניינים אותם + סמינר בשנה ג’. הם יוכלו להירשם (באישור ראש התכנית) לכל קורס בו יבחרו, גם אם הוא נסגר (מלבד קורסים התנסותיים שההרשמה אליהם נעשית בהליך מיוחד הכולל ראיון), ויהיו משוחררים מהגבלות של מכסות לקורסים בפסיכולוגיה/סוציולוגיה/לימודים כלליים, ובלבד שיעמדו במכסה הכללית של קורסי הבחירה הנדרשים.

התכנית תתחיל בסמסטר ב’ של שנה ב’ ובו יועבר קורס מתקדם ייחודי וייעודי לתכנית בהיקף של 2 ש”ס (על חשבון מכסת קורסי הבחירה).

שנה ג’ כוללת סמינר מחקרי רגיל לבחירה, ובמקביל סמינר מצטיינים בהנחיית ראש התכנית, בו ידונו במשותף במחקרים שהם עורכים, ובתחומי מחקר נוספים.

הסמינר יהיה בהיקף 4 ש”ס על חשבון מכסת קורסי הבחירה – מי שבמסלול לימודים שאין בו שעות בחירה, יצטרך להחליט אם להישאר במסלול זה ולא לקחת חלק בתכנית המצטיינים, או לעבור למסלול אחר.

שימו לב: מספר השעות הכולל לתואר בתכנית זהה למספר השעות הנדרש מכל תלמידי התואר הראשון.

 

הרשמה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

סטודנטים שיביעו עניין בהמשך לימודי תואר שני בפסיכולוגיה במכללה, וממוצע הציונים שלהם יעמוד בסף הנדרש להרשמה ללימודי תואר שני, לא יידרשו לעמוד בבחינת המתא”ם הארצית בבואם להירשם ללימודי תואר שני במכללה האקדמית של תל אביב-יפו, ויזומנו באופן אוטומטי לראיון ראשון (קבוצתי או אישי, כנהוג במגמה בה יבחרו).

לפרטים נוספים:
מינהל ביה”ס למדעי ההתנהגות: bev@mta.ac.il

banner