מדיניות פרטיות

Square V logo 200×200

הגבלת פרטיות: האקדמית ת”א-יפו, לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 והוראות כל דין אחר בנושא.

באקדמית תל-אביב-יפו, אנו מחויבים להבטיח את פרטיותך ולהגן עליה בכל עת שאתה באתר שלנו.
במדיניות הפרטיות שלנו הנכללת להלן תמצא הסבר מפורט לגבי האופן שבו אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך שנמסר לנו או שאנו אוספים באמצעים משפטיים.
עדכונים של מדיניות הפרטיות שלנו הושלמו לעתים קרובות, ולכן מומלץ לעיין במדיניות זו בדרך קבע.

1. מידע שאנו אוספים ממך                                                                                           

נתונים ניתן לאסוף ולעבד כאשר האתר שלנו הוא בשימוש על ידך. להלן אישר בשיטות איסוף:
1.1 אם תירשם לקבלת מידע או להשלמת העסקה, על ידי מילוי טופס אנו יכולים לאסוף את המידע.
1.2 כל תקשורת באתר האינטרנט שלנו או עם גורם אנושי המאפשר לנו לאסוף מידע.

2. שימוש בCookies
יתכנו מצבים, כאשר ייתכן שנצטרך לאסוף מידע על המחשב שלך כדי לעזור לספק שירותים או מוצרים המתאימים לך. הנתונים שנאספו הם נתונים סטטיסטיים בלבד, אשר עשויים להיות משותפים עם המפרסמים שלנו.
בנתונים הסטטיסטיים שנאספו, אין מידע זיהוי על המבקרים שלנו ואיך הם עשו שימוש באתר. פרטיך אישיים ישותפו רק לצורך השירות אותו ביקשת לבצע.
Cookies משמשות אותנו כדי לאסוף נתונים על השימוש באתר אינטרנט שלנו ובאמצעות קובץ Cookie . קובץ Cookie משמש כדי לשפר את כל השירותים / מוצרים שאנו מציעים לכם.
בכל מחשב יש אפשרות לקבל קבצי Cookie . דפדפן האינטרנט שלך האפשרויות כוללות “דחייה” כדי לדחות קבצי Cookie . זה הכרחי להבין כי על ידי דחיית קובצי Cookie ייתכן ותגביל את הגישה שלך לחלקים באתר האינטרנט שלנו.
אם המפרסמים שלנו ישתמשו בקובץ Cookies זה יהיה כתוצאה ממהלכי הפרסום שלהם, אין לנו שליטה על העוגיות בהם נעשה שימוש אם בכלל.

3. השימוש במידע שלך
המידע מאוחסן שנאגר אודותיך מאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו או מוצרים למענך. נוסף על פרמטר זה, אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות הבאות:
3.1 כל מחויבות שאנו עושים על בסיס חוזה.
3.2 אם המידע המבוקש משירותי האינטרנט שלנו לגבי או המוצרים המוצעים, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך.
3.3 הודעות חדשות, שינויים או שיפורים עשויים להישלח אליך לגבי כל שינויים שאנו נבצע במוצר או בשירות שיכול להשפיע על המחויבות והשירות שלנו כלפיך.
3.4 השימוש בנתונים שלך עשויים לכלול אישור לצדדים שלישיים להשתמש בנתונים אלו. הרשאה זו תעניק לך מידע לגבי מוצרים או שירותים שאינם קשורים זה לזה אך יכולים לשרת את האינטרסים שלך. אנחנו או צדדים שלישיים יכולים רק ליצור איתך קשר לגבי מידע זה אם הסכמת על איסוף מידע.
3.6 הקשר בינך לבין צד שלישי או תקשורת מאתר האינטרנט שלנו, כלקוח חדש, נעשית רק אם נתת לנו רשות. תקשורת אלו מוצעות רק עבור המידע עליו הסכמת ושום מידע מעבר לכך.
3.7 כל נתוני הזיהוי, אשר יכול לשמש כדי לחשוף מי אתה, מעולם לא ישותפו. אנחנו רק מספקים נתונים הקשורים סטטיסטית על המבקרים שלנו לצדדים שלישיים, כמו מפרסמים כדי להבטיח את הפרטיות שלך.

4. אחסון הנתונים האישיים שלך
4.1. העברת הנתונים האישיים שלך עשויים לכלול עיבוד השלמת הבקשה באתר שלנו. אנחנו לוקחים את כל התהליכים סבירים כדי להבטיח כי הנתונים שלך מאובטחים בהסכם עם מדיניות הפרטיות שלנו כפי שתואר כאן.
4.2 השרתים מאובטחים נמצאים בשימוש על ידי החברה שלנו, כדי להבטיח ראוי אחסון נתונים. מידע על עסקאות נשמר מוצפן עבור אמצעי בטיחות.
4.3 העברת נתונים ברשת האינטרנט לא יכול להיות בטוח שבסופו של דבר. אין ביכולתנו להבטיח אבטחת המידע שנאסף בצורה אלקטרונית או מועבר, עם זאת, אנו לוקחים את כל הצעדים הדרושים כדי לספק את האבטחה הטובה ביותר הזמינה. כתוצאה מחוסר היכולת שלנו להבטיח את בטיחות המידע, אתה מודע לכך כי אתה מגיש לנו את מידע על אחריותך בלבד.
4.4 דף התשלום מאובטח בתקן DSS PCI – מוכר ומאושר לסליקת כרטיסי אשראי ע”י חברות האשראי בישראל.

5. מדיניות ביטול
מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות בקשת מייל לכתובת הרלוונטית עבורך: מכון מפרשים: mifrasim@mta.ac.il מרכז Seed :seedinstitute@mta.ac.il אירוע אחר במכללה: webmaster@mta.ac.il. בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי בהעברה בנקאית ב -1 או ב-15 בחודש, לפי המועד הקרוב ליום קבלת הבקשה. במילים אחרות: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי כאשר רכשת הכרטיסים או בקשת לבטל 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

סמכות שיפוט:
על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי משפט באזור תל אביב-יפו.

 

 

Privacy Policy:

Limitation of Privacy: The Academic College of Tel Aviv-Yafo shall not harm the privacy of the customer and shall comply in this matter with the provisions of the Protection of Privacy Law, 1981 and the provisions of any other law in this matter.

At the Tel Aviv-Jaffa Academy, we are committed to ensuring your privacy and protecting it whenever you are on our site.

In our privacy policy included below, you’ll find a detailed explanation of how we may use your personal information that is provided to us or collected by legal means.

Updates to our privacy policies have been completed frequently, so we recommend reviewing this policy regularly.

1. Information we collect from you:

Data can be collected and processed when our site is used by you. The following methods were approved for collection:1.1 If you sign up for information or complete the transaction, by filling out a form we can collect the information.1.2 Any communication on our website or with a human factor that allows us to gather information.

2. Using Cookies:

There may be situations when we may need to collect information about your computer to help provide services or products that are right for you. The data collected are statistics only, which may be shared with our advertisers.

In the collected statistics, there is no identifying information about our visitors and how they made use of the site. Your personal information will be shared only for the service you requested.

Cookies are used by us to collect data about the use of our website and through a cookie. A cookie is used to improve all the services / products we offer you.

Each computer can accept cookies. Your web browser options include “Reject” to reject cookies. It is imperative to understand that by rejecting cookies you may restrict your access to parts of our website.

If our advertisers use cookies as a result of their advertising campaigns, we have no control over the cookies used if any.

3. Use your information

The stored information about you allows us to improve our services or products for you. In addition to this parameter, we may use your information for the following purposes:

3.1 Any obligation we make on a contract basis.

3.2 If the information requested from our web services about or the products offered, we may use your data.

3.3 New messages, changes or improvements may be sent to you regarding any changes we make to a product or service that may affect our commitment and service to you.

3.4 The use of your data may include permission for third parties to use this data. This permission will give you information about unrelated products or services but can serve your interests. We or third parties may only contact you regarding this information if you consent to the collection of information.

3.6 The relationship between you and a third party or communication from our website, as a new customer, is done only if you have given us permission. These communications are offered only for the information you have agreed to and no further information.

3.7 All identification data, which can be used to reveal who you are, will never be shared. We only provide statistically related data on our visitors to third parties, as advertisers to ensure your privacy.

4. Storing your personal data

4.1. Moving your personal data may include processing the request completion on our site. We take all reasonable procedures to ensure that your data is secured in agreement with our privacy policy as described here.

4.2 Secure servers are being used by our company to ensure proper data storage. Information on transactions is kept encrypted for safety measures.

4.3 Data transfer over the Internet can not be safe in the end. We can not guarantee the security of information collected electronically or transmitted, however, we take all necessary steps to provide the best security available. As a result of our inability to ensure the safety of the information, you are aware that you are providing us with information at your own risk.

4.4 The payment page is secured by the PCI DSS standard – recognized and approved for clearing credit cards by the credit card companies in Israel.

Conference policy – Payments and refunds

By clicking the Submit button, I agree to the follwing terms of service:

Payments

All bookings made prior to the conference must be paid in full to guarantee registration. Once payment has been received, an email confirmation and a receipted invoice will be sent. If payment is not made at the time of booking, registration will be provisional.

Cancellation by registrant

In case you need to cancel your registration, you may nominate an alternative person to attend up to 24 hours prior to the start of the event, at no extra charge. Should substitution not be possible, cancellation charges apply as follows:

Registrations cancelled more than 60 days before the event will be refunded 80% of the registration fees.

Registrations cancelled less than 60 but more than 30 days before the event will be refunded 50% of the registration fees.

Registrations cancelled less than 30 days before the event will not be eligible for a refund.

Cancellation due to circumstances beyond our control

In case the conference is abbreviated or cancelled because of circumstances beyond the organizers control (including, but not limited to: civil disturbance, earthquake, electrical outage, explosion, fire, freight embargo, ash clouds, strike or labor unrest, flood, hurricane, tornado or other acts of God, an act of war, terrorism, or the act of any government or any government agency or official) the organizers reserve the right to cancel the congress. In these circumstances, the registrant expressly agrees to waive any claim the participant may have against the course director and/or congress organization, including, but not limited to, those for fees paid by, or on behalf of the participant’s registration, workshops, satellites events, housing, travel, audio-visual services, food and beverages and all other services agreed and paid.

Alterations to Program – Cancellation/Postponement of Event

We reserve the right to make alterations to the conference program, venue and timings. In the unlikely event of the program being cancelled due to circumstances not beyond our control, a full refund will be made. Liability will be limited to the amount of the fee paid by the delegate.

In the event of it being found necessary, for whatever reason, that the conference is being postponed or the dates being changed, the organizers shall not be liable for any expenditure, damage or loss incurred by the delegate.

If by re-arrangement or postponement the event can take place, the booking between the delegate and the organizers shall remain in force and will be subject to the cancellation schedule in “cancellation by registrant” above.

Jurisdiction:

The provisions of these regulations shall apply to the laws of the State of Israel. The jurisdiction shall be vested in courts in the Tel Aviv-Jaffa area.

banner