קורס התנסותי star icon

%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa

אסטרטגיה עסקית

מרצה
ד"ר ציפי שפרלינג
דוא"ל
Shperling.zipi@gmail.com
  • הקניית ידע ומושגים בסיסיים לתכנון וניהול אסטרטגי בזירה הגלובלית.
  • פיתוח יכולת חשיבה אסטרטגית כולל מציאת פתרונות חדשניים לבעיות מורכבות בתחום הניהול הכללי.
  • פיתוח יכולת לתקשורת בעל-פה ובכתב של נושאי אסטרטגיה עסקית, תוך שימוש בשפה מקצועית בין-לאומית.
  • תרגול השימוש בכלים ניהוליים ליישום האסטרטגיה הנבחרת.
  • התנסות מעשית בחשיבה וקבלת החלטות אסטרטגית.

הקורס עוסק באתגרים העומדים בפני מנהלים בכירים בתחום הרחב של אסטרטגיה עסקית וניהול חוצה גבולות

 

הקורס הוא התנסותי עם היבט יישומי- התנסותי משמעותי בהיקף של כ- 40% מן הקורס.
הלמידה : הלוגיקה האסטרטגית נרכשת באמצעות למידת מודלים תיאורטיים המתורגמים לכילים פרקטיים ואלה נבחנים ונבדקים בפירמות פעילות. הניתוח והלמידה זהים לאופן שבו צוותים אסטרטגיים בפירמות פעילות מקיימות תהליכי למידה, ניתוח וקבלת החלטות אסטרטגיות.

בדומה לצוותים אסטרטגיים בפירמות, הסטודנטים מתחלקים לצוותי עבודה ולאחר שבחרו את הפירמה, הם בוחרים צומת אסטרטגית שבכוונתם לנתח ומולה יעבדו במהלך כל הסמסטר. למידת השטח של הצוותים מתרחשת, חלקה באמצעות איסוף חומרים כתובים אודות הפירמה וסביבתה התחרותית וחלקה דרך מיפגש וראיונות ישירים איתן. הנגישות אל הפירמה וסביבתה התחרותית, ניתוח החומרים הכתובים כמו גם הראיונות דורשים מיומנויות של ביצוע מחקר יישומי הכולל ניתוח תוכן איכותני המבוסס ומחוזק לאור נתונים כמותיים.
המוצר הסופי: מודל אסטרטגי יישומי המומלץ עי הצוות לצמיחה והתחדשות החברה. המודל מוצע לפירמה בהקשר הצומת שנבחרה ולצד אלטרנטיבות נוספות שיש להן חסרונות ויתרונות ונמצאות פחות מומלצות על ידי הצוות.

שיטת הלימוד ושילוב הלמידה ההתנסותית : בחלקו הראשון של הקורס (עד המחצית בערך) נרכשות מסגרות החשיבה האסטרטגית והטרמינולוגיה הבסיסית. בחלק זה של הקורס החשיבה התיאורטית מיושמת באמצעות דוגמאות, ניתוחי אירוע ותירגולם בכיתה. במקביל (כמו במהלך כל הקורס) הסטודנטים עושים את עבודת השטח ואת הניתוחים שלהם. בחלק השני של הקורס מיפגשי הכיתה מתחלקים לשניים: בחלק הראשון ממשיכים בחידוד החשיבה התיאורטית מבוססת דוגמאות ותירגולם בכיתה. בחלק השני צוותים של סטודנטים מציגים את עבודת השטח שלהם כולל השמוש שעשו עד אותו שיעור במסגרות החשיבה, הניתוח וההמלצות הקונקרטיות ליישום חדשנות אסטרטגית. כל זאת מנקודת הראות של צוות אסטרטגי העומד בצומת של פירמה וצופה עתיד. הניתוח האסטרטגי מציע פתרון לדילמה בצומת אסטרטגי מוגדר ולוקח בחשבון כמה נקודות זמן, לפני המלצת ההתחדשות ואחריה. צוותים שאינם מציגים באותו שיעור פעילים בנתינת משוב לצוותים המציגים.

אימפקט על הפירמה וסביבתה: זהו מודל למידה התנסותי ודינמי שבו כולם מנצחים. הסטודנטים לומדים כיצד לקבל החלטות אסטרטגיות תוך שמוש במודלים יישומיים איתם עובדות פירמות בתהליך קבלת החלטות אסטרטגיות שלהן. בעזרת הסטודנטים, הפירמות, בצורה מובנית ושיטתית פוגשות, לומדות ומשדרגות את תהליכי קבלת ההחלטות ואת העשיה היומיומית והתוצאות שלהן. ומאחר ומדובר בסביבה תחרותית הניתוח והשפעתו הם דינמיים ומשליכים גם על הסביבה. החיבור המלא מתבצע באמצעות היזון חוזר המגיע מצד הפירמה אל הסטודנטים.

תוצרי העבודה המשותפת: המחויבות לעבודה המשותפת ולתוצר היא הדדית ומשותפת, לצוות הסטודנטים ולצוות הפירמה. מתקיימת באופן שוטף עבודה משותפת לסטודנטים ולצוותים המייצגים מן הפירמות שנבחרו. המוצרים המוגמרים, תכנית אסטרטגית והמלצות, יוצגו וידונו בפני נציגים שהפירמה תחליט עליהם ובהרכב כיתתי מלא.

ציון עובר בקורס : “מבוא למיקרו כלכלה”

banner