קורס התנסותי star icon

%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c

הגירה אפריקנית בישראל

מרצה
ד"ר תמר ערב

היבט עיוני: הקורס מיועד לסטודנטים בעלי רצון להכיר מקרוב את תופעת ההגירה האפריקנית בישראל. נתמקד בשתי אוכלוסיות מרכזיות: הגירת עבודה, על סוגיה השונים, ופליטים מאפריקה, כנקודת ממשק בין היבטים תיאורטיים לאמפיריים. חלקו הראשון של הקורס ידון במהגרים אפריקנים כשחקנים פעילים (Agents )בשינוי מציאות החיים. לצד בחינה במגבלות פוליטיות- תרבותיות הממצבות אוכלוסיות אלה בשוליי החברה הישראלית, נכיר בהיבטים מושתקים אשר מאפשרים קבלת החלטות אוטונומיות ויצירת סדר יום קהילתי חדש.

הכשרה מעשית: נוסף על מסגרת לימודית אקדמית בסוגיות פוליטיות-כלכליות-תרבותיות של התופעה, הסטודנטים יבחרו מסגרת אירגונית, בה ייקחו חלק בליווי פעילות הארגון ויתנסו בעשייה אקטיביסטית התואמת את מטרותיו לאורך השנה האקדמית (4-2 שעות שבועיות לאורך שנה אקדמית). מטרת ההכשרה המעשית לספק היכרות עם האוכלוסייה הנדונה ולחבר מודלים תיאורטיים סטריליים עם מציאות אמפירית חווייתית. התנסות מעשית תתקיים לאורך השנה האקדמית כולה. עבודת הסיכום תתבסס על התנסות מעשית במסגרות המעורבות השונות.

נקיים סיורים בארגונים שונים במטרה להיחשף למגוון פעילויות במסגרת הקהילה האפריקנית

 

הקורס יתקיים במתכונת שנתית, בחלוקה לשני סמסטרים נפרדים בעלי זיקה ברורה בין העיוני למעשי. חלקו הראשון של סמסטר א’ יספק את התשתית התיאורטית ויוקדש להיכרות ראשונית עם זירת ההגירה האפריקנית בדרום תל-אביב ועם ארגוני הסיוע, בהם עתידים לקחת חלק פעיל בהמשך. בחציו השני של סמסטר א’, לצד המשך לימוד היבטים עיוניים, הסטודנטים יחלו לקחת חלק פעיל בשדה וישתלבו בארגון סיוע נבחר.

בסמסטר ב’ נעמיק את ההתנסות ב”מרחבי החיים” של פליטים ומהגרים, כפי שבאים לידי ביטוי במציאות האמפירית. לצד הפעילות השבועית בארגון סיוע, דגש מרכזי יינתן למבט על: נקיים סיורים בארגונים שונים במטרה להיחשף למגוון פעילויות במסגרת הקהילה האפריקנית ולחוות את משא האתגרים של חברי הקהילה, כמו גם של מסייעה. לאורך השנה האקדמית כולה, הקורס יספק הדרכה וליווי צמוד, לצד יצירת ארגז כלים משותף עבודת שדה יישומית.

ההרשמה לסמסטר ב’ מותנית בהשתתפות בסמסטר א’.

אין דרישות קדם

banner