קורס התנסותי

פסיכולוגיה (.B.A)

התנסות בשדה

מרצה
מר תומר גוטמן
banner