קורס התנסותי

פסיכולוגיה (.B.A)

התנסות בשדה

מרצה
מר תומר גוטמן
התמחות בחדשנות חברתית כלכלית

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin