קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

חונכות טיפולית- נירים

מרצים
פרופ' גילי גולדצויג, ד"ר קרן הנץ גמליאל, וגב' תמר חושי הדר
דוא"ל
giligold@mta.ac.il
  • העמקת והרחבת ההבנה בנוגע לתהליכים מרכזיים בעולם הטיפול הדינמאי בילדים ובנוער
  • התנסות ראשונית בקשר סמי טיפולי עם ילדים ונוער
  • צמיחה והתפתחות מיקצועית ואישית

עבודת שדה מונחית חונכות טיפולית

 

הקורס ילווה סטודנטים מתנדבים בחונכות טיפולים במסגרת “תוכנית נירים” המאפשרת לסטודנטים בתואר הראשון “טעימה” מאופן העבודה הטיפולית עם ילדים ונוער, תוך צמיחה והתפתחות אישית ומקצועית. הקורס מלווה את התנסות בשדה ואת השתתפות הסטודנטים בקבוצות הדרכה. הקורס יתקיים ב3 קבוצות מקבילות של 17-15 סטודנטים בכל קבוצה. הקורס יחשוף את הסטודנטים להיבטים התיאורטיים הנוגעים למפגש ייחודי עם עולמם המורכב של מתבגרים ועם מגוון הקשיים וההתמודדויות שמתבגרים אלו חווים וכן יאפשר לסטודנטים הכרות ראשונית עם תחום הטיפול בילדים והתנסות מעשית בו.

דרך התנסות יוכל כל אחד מהסטודנטים להתבונן בקשת הרגשות, המחשבות, השאלות המודעות והלא מודעות שמפגש כזה מעורר ועל אופן ההתמודדות שלהם איתם. חוויות אלו יתורגמו גם לידע לתיאורטי רלוונטי מתחום הטיפול בילדים ונוער. הסטודנטים יחשפו לתיאוריות ולהוגים מתחום הטיפול בכדי להעמיק ולהרחיב את הבנתם ביחס לנושאים המתעוררים בעבודת השדה כגון, עולמם של מתבגרים, יצירת קשר טיפולי עם ילדים ומושגים בסיסיים מטיפול.

  • השתתפות חובה בכל המפגשים (לרבות מפגשי החונכות, מפגשי ההדרכה הקבוצתית ומפגשי הקורס)
    מפגשי חונכות טיפולית במסגרת “נירים” במשך שנה אקדמית. נדרשת התחייבות לפעילות במהלך שנת הלימודים בבית הספר בו מתקיימת החונכות.
  • כתיבת וורבאטים למפגשי החונכות שיוצגו בקבוצות ההדרכה
  • הצגת רפראט לקראת סיום החונכות (סוף סמס’ ב’). הרפראט יתייחס לחיבור בין נושא שעלה בחונכות הטיפולית ובין החומר התיאורטי הנלמד בקורס (כגון הדגמה של מושג/ים תיאורטיים בהתנסות, או לחילופין -חוויה, שאלה, התלבטות שעלתה בהתנסות עם חיבור תיאורטי ).
ההרשמה בעיצומה