קורס התנסותי star icon

%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%94

פרויקטים בתעשייה

מרצה
ד"ר אילן קירש
דוא"ל
kirsh@mta.ac.il
 • התנסות בפיתוח פרויקט תוכנה ממשי בתעשיה תוך תרגול ואימון של פיתוח תוכנה בעבודת צוות
 • העשרת תיק העבודות להצגה למעסיקים פוטנציאלים
  בפרויקט מעשי משמעותי כתוספת חשובה לפרויקט הסדנה
  ולפרויקטים קטנים יותר בקורסים במהלך התואר
 • יצירת קשרי עבודה מקצועיים ואפשרות לקבלת המלצות
  עבור מעסיקים עתידיים ובמקרים מסוימים של הצטיינות
  בפרויקט גם אפשרות להצעת עבודה ישירה מהחברה עבורה
  פותח הפרויקט

פיתוח פרויקט תוכנה עבור חברת הייטק או סטארט-אפ, בשיתוף פעולה והנחיה של אנשי פיתוח ו/או יזמים בתעשיה

שיבוץ לפרויקט:
כל צוות של 4-2 סטודנטים ישובץ בתחילת הסמסטר לפרויקט מתאים ע”פ הרקע והידע המוקדם של חברי הצוות. מומלץ להירשם לקורס כקבוצה של חברים ללימודים בעלי רקע דומה (לדוגמא: כל חברי הצוות יהיו בוגרים של הקורס אינטרנט ושפת ג’אווה) המעוניינים לעבוד ביחד על פרויקט משותף. מאחר והיצע הפרויקטים מוגבל, ובשל אילוצים של ידע מוקדם נדרש לכל פרויקט, יתכן מצב שלא ימצאו פרויקטים מתאימים לכולם. המטרה היא לזהות מצב זה מוקדם כדי לאפשר ביטול הרישום לקורס ורישום לקורס בחירה אחר. במקרים חריגים תיבדק אפשרות לפתח פרויקט קוד פתוח כללי עבור תעשיית התוכנה שלא בשיתוף עם חברת היי-טק. פיתוח פרויקט מסוג זה יתכן גם כפתרון חירום לצוות שיתקל בקשיים לא צפויים בפרויקט עליו הוא עובד במהלך הסמסטר (כגון: קשיים טכניים בלתי פתירים בפרויקט המקורי, חוסר שיתוף פעולה מספיק, וכו’).

לאחר השיבוץ לפרויקט ייפגש הצוות עם אנשי הקשר בתעשיה ויקבל אפיון כללי של הפרויקט ורשימת דרישות לשני שלבים: (1)אב טיפוס (2) תוצר סופי

פיתוח אב טיפוס
באפיון הפרויקט תוגדר תכולה חלקית של הפרויקט כאב טיפוס. לפיתוח אב הטיפוס יוקצו כ-8-7 שבועות מתאריך תחילת הסמסטר (כולל חופשת הפסח). בסיום פיתוח אב הטיפוס הוא יוצג לאנשי הקשר בתעשיה ולמרצה. בעקבות הצגת אב הטיפוס יתכנו שינויים ועדכונים בהגדרת תכולת הפרויקט ויעדיו.

השלמת פיתוח הפרויקט
להשלמת הפרויקט יוקצו 9 שבועות עד לסיום הסמסטר (קיימת אפשרות להארכה).
מסמך ספר פרויקט יכלול:

 • מבוא ורקע לפרויקט.
 • תיאור מוצרים דומים והסבר מה מיוחד או שונה בפרויקט שפותח.
 • תיאור פונקציונאלי וצילומי מסכים.
 • תיאור ארכיטקטורה ואופן המימוש.
 • עקרונות לשיתוף פעולה עם חברות הייטק בקורס “פרויקטים בתעשיה”

שיתוף הפעולה יתבסס על העקרונות הבאים:

 • חברה המציעה פרויקט תכין (בשיתוף פעולה עם המרצה.) מסמך אפיון קצר הכולל רקע, פירוט הידע המוקדם הנדרש מהסטודנטים, ורשימת דרישות למימוש אב טיפוס ולתוצר הסופי. החברה תמנה איש קשר אשר ילווה את הסטודנטים בביצוע הפרויקט.
 • ייתכנו שינויים בדרישות ואפיון הפרויקט תוך כדי ביצוע הפרויקט, ובמיוחד בעקבות סיום שלב אב הטיפוס והצגתו.
 • כל הזכויות על הפרויקט שיפותח יהיו של החברה (המכללה, המרצה והסטודנטים מוותרים מראש על זכויות בפרויקט וב-IP שייוצר), אלא אם כן צוינו במפורש במסמך האפיון תנאים אחרים.
 • מידע שיימסר ע”י החברה לסטודנטים לצורך הפרויקט ויסומן כסודי – ישמר כסודי ע”י הסטודנטים, ישמש אותם רק לצורך עבודה על הפרויקט, ולא יפורסם ע”י הסטודנטים או יימסר לצד ג’ ללא אישור בכתב מהחברה.
 • המכללה, המרצה והסטודנטים לא יהיו אחראים (ומחויבים מבחינה משפטית) ליעדים של הפרויקט, לאיכות העבודה ולרמת התוצר הסופי. המכללה והמרצה לא ישאו באחריות לפעילות והתנהלות הסטודנטים.
 • הציון הסופי בקורס יקבע ע”י המרצה לאחר קבלת מסמך ספר הפרויקט, תוך התייעצות עם אנשי הקשר המלווים את הפרויקט בתעשיה. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתבקשו לאשר בחתימתם את הסכמתם לתנאים המפורטים לעיל.

ציון עובר בקורס תכנות מכוון עצמים ושפת C++ , ובנוסף ציון עובר או רישום במקביל לאחד מהקורסים הבאים:

 • אינטרנט ושפת ג’אווה
 • פיתוח יישומי אינטרנט
 • פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C# או רקע אחר בתכנות מעבר ל- C/C++ ואישור המרצה.
ההרשמה בעיצומה