אנשים מעניינים אותך?

תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה (.B.A)

התכנית בפסיכולוגיה

דקן
פרופ' גיל גולדצויג
ראש התכנית
פרופ' נתן שניידר
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בתואר ראשון בפסיכולוגיה

התכנית ללימודי פסיכולוגיה מכוונת להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות – פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

התכנית בתואר ראשון בפסיכולוגיה מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. לסטודנטים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינריוני מחקר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה.
במסגרת לימודים זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ.

 

התכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה מספקת לסטודנט תשתית עיונית ומתודולוגית רחבה ומעמיקה, ומכשירה אותו להמשך לימודים לתארים מתקדמים בכל תחום שיבחר בו, כמו גם להשתלבות בשוק העבודה במגוון עיסוקים בעלי ביקוש גבוה. מספר המתקבלים לתואר שני הוא הגבוה ביותר בארץ.

הבוגרים משתלבים במגוון תפקידים בתחום משאבי האנוש, בתחום המחקר ובמכוני מחקר ובתואר שני בפסיכולוגיה ובמקצועות ייעוץ (טיפול בהבעה ויצירה, ייעוץ חינוכי, לקויות למידה ועוד). בוגרים שסיימו את מסלול ממשק אדם-מחשב יכולים להשתלב ישירות בעבודה בתחום. בוגרים רבים משתלבים בתפקידים שונים במגזר השלישי – עמותות בתחום המעורבות החברתית והחינוך.

 

 

סמסטר א'
 • מבוא לפסיכולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
  + נ"ז: 4
 • סטטיסטיקה א'
  + נ"ז: 5
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ"ז: 4
סמסטר ב'
 • מבוא לפסיכולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לפסיכולוגיה א'
 • פסיכולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה התפתחותית א'
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
 • סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס סטטיסטיקה א'
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה השיראלית א'הנמקה
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ"ז: 4
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 0 חובה השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א' היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים : 6 שעות (18 קרדיטים) למתחילי סמסטר סתיו ו 3 שעות (9 קרדיטים) למתחילי סמסטר אביב. מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר". בשאלות ניתן לפנות למייל: researh@mta.ac.il
סמסטר א'
 • שיטות מחקר
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • סדנת מחקר א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • תיאוריות של אישיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה התפתחותית ב'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • פסיכולוגיה של הלמידה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • תאוריות סוציולוגיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
 • יישומים סטטיסטיים
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מעבדה בסטטיסטיקה SPSS לימוד מוקדם של שיטות מחקר
 • סדנת מחקר ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : סדנת מחקר א', שיטות מחקר
 • תיאוריות של אישיות ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות א'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'
 • פסיכולוגיה של הלמידה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה של הלמידה א'
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר א'
 • סמינר פסיכולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר, יישומים סטטיסטיים, סדנת מחקר ב'
 • סמינר סוציולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תאוריות סוציולוגיות א', שיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות ב'
 • פסיכולוגיה חברתית א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • מבחנים והערכה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר
סמסטר ב'
 • פסיכופתולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכופתולוגיה א'
 • פסיכולוגיה חברתית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה חברתית א'
סמסטר א'
 • דינמיקה קבוצתית
  + נ"ז: 2 קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד.
 • הפרעות קשב: מוח, קוגניציה ורגשות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו-ב' תיאוריות של אישיות א'- ב' פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א' ו-ב'
 • חונכות טיפולית - נירים חלק א'
  + נ"ז: 1 קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד.
 • יהודים- ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים
  + נ"ז: 4 הרישום לקורס יינתן בעדיפות לסטודנטים החל משנה ב'. הרישום יתבצע לאחר הגרלה. מידע מפורט יישלח בהודעה נפרדת. סטודנטים בקורס זה מנועים מרישום לסמינר וקורסי בחירה אחרים של ד"ר חלבי סאמר הקורס לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט.
 • מבוא לסמים והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית- ארגונית
  + נ"ז: 2 ברישום הרגיל יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב'
 • מחקר מודרך- חלק א'
  + נ"ז: 1
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2
 • עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-א'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- התערבות פרא טיפולית- א'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- חלק א'
  + נ"ז: 1
 • פסיכולוגיה פוליטית
  + נ"ז: 2
 • קריאה ביקורתית בפרויד
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • דינמיקה קבוצתית
  + נ"ז: 2
 • האלמנטים של חוויית המשתמש
  + נ"ז: 2
 • חונכות טיפולית - נירים חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • ילדים בחירום
  + נ"ז: 2
 • מבוא ללימודי אובדן ואבל
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לסמים והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה רפואית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: תיאוריות של אישיות א', תיאוריות של אישיות ב'
 • מבחנים וחברה
  + נ"ז: 2
 • מחקר מודרך- חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • נושאים נבחרים בפסיכיאטריה ביולוגית
  + נ"ז: 2
 • עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-ב'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- התערבות פרא- טיפולית ב'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • פרדיגמות חדשניות במחקר פסיכולוגי
  + נ"ז: 2 מיועד אך ורק לסטודנטים בתכנית מצטיינים. אינו מוצע לרישום במידע נט
סמסטר א'
 • 1968 מיתוס ומציאות 50 שנה לאחר מכן
  + נ"ז: 2
 • אפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • בין אנשים חפצים
  + נ"ז: 2
 • בית והעדר בית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • דת ומדינה בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הון, שלטון וצדק חברתי
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הרוסים באים, הרוסים באים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מבוא לשלטון מקומי
  + נ"ז: 2
 • סביבה ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • סדנת מפגשים פמיניסטיים
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של חיי היומיום
  + נ"ז: 2
 • על פוליטיקה של דיבור ושתיקה
  + נ"ז: 2
 • צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית
  + נ"ז: 2
 • קשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית א
  + נ"ז: 2
 • ריבוד, מוביליות ואי שוויון
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • רפואה, בריאות וחברה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • תיאוריות פמיניסטיות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' ומבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
 • אוכל ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • אל תירו בי אני רק הפסנתרן
  + נ"ז: 2
 • אסלאם ותרבות המערב
  + נ"ז: 2
 • הגנרציה של ערך חברתי: חונכות גנרטיבית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: קשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית א'
 • מדע פוליטיקה וחברה
  + נ"ז: 2
 • מלחמה, מדינה ושלום בעידן הסייבר
  + נ"ז: 2
 • סוגיות בתקשורת ופוליטיקה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוציולוגיה אורבנית
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של אי-אימהּות ואימהּות
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של ארגונים
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של החינוך
  + נ"ז: 2
 • פוליטיקה וחברה
  + נ"ז: 2
 • פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • קבלת החלטות וקביעת מדיניות
  + נ"ז: 2
 • קולנוע ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • קריאה למצטיינים
  + נ"ז: 2 מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' .
 • רפואה, מגדר, פריון
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר
  + נ"ז: 2
 • בארץ הנמלים שחופרות זהב: מסע בזמן אל העולם העתיק
  + נ"ז: 2
 • דיבייט ורטוריקה
  + נ"ז: 2
 • המהפכה התרבותית של שנות ה-6
  + נ"ז: 2
 • מבוא לאסתטיקה
  + נ"ז: 2
 • מבוא ליזמות
  + נ"ז: 2
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2
 • מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'
  + נ"ז: 2
 • מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'
  + נ"ז: 2
 • סרן קירקגור- היכולת להאמין
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • אמנות ותיאוריות עכשוויות
  + נ"ז: 2
 • גיבורים ונבלים בתרבות המערב
  + נ"ז: 2
 • גלובליזציה ורב תרבותיות- מבט אמנותי
  + נ"ז: 2
 • הגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה חלק ב
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: הגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה א'
 • חשיבה מדעית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לחשיבה ביקורתית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לקיימות
  + נ"ז: 2
 • מטבעות משלימים ובלוקצ'יין
  + נ"ז: 2
 • מיסטיקה ורציונליות
  + נ"ז: 2
 • מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'
 • מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'
 • קוגניציה, תסמונות נוירופסיכיאטריות ותורשה
  + נ"ז: 2
 • תרבויות המזרח בעיניים מערביות
  + נ"ז: 2
סמסטר קיץ
 • TED ואמנות הכתיבה
  + נ"ז: 2
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תש"פ למתקבלים במעמד "סטודנט מן המניין" לשנה א' בעלי ציון משולב של 700 לפחות ששנת הלימודים תש"פ היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות בפסיכולוגיה

star star

שאלות נפוצות

אילו התמחויות יש בתואר?

ניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה של הספורט ואינטראקצית אדם מחשב.

האם ניתן בסיום התואר להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה?

ניתן להגיש מועמדות בכל מוסדות הלימוד כפוף לתנאי הסף.

האם ישנה התנסות מעשית במהלך התואר?

יש התנסות מעשית במסגרת הקורסים ההתנסותיים.

בוגרי פסיכולוגיה

מירב מימון
מירב מימון אלימי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מורה ורכזת שכבה בבית ספר לחינוך מיוחד

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

אביטל איזנשטט
אביטל איזנשטט

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בעלים ומנכ״ל ״מיכלי ואביטל פילאטיס״, סטודיו בוטיק

אסף בן עובד

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מאפיין UX בחברת Verint

האנה קונפינו
האנה קונפינו

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

אחראית התקשורת הזרה באירוויזיון 2019

פטמה זבדה
פטמה זבדה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (B.A)

מנהלת את אחד המרכזים הקהילתיים החשובים ביפו

ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית באקדמית

אלדר חבושה
אלדר חבושה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוג המתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, ובמבוגרים

שירה אליאס רוטר
שירה רוטר אליאס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מטפלת בשיטת ה"התמקדות" ובשיטת הקונסטלציה המשפחתית.

מיכל טופז
מיכל טופז – פורגס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

עמותת "שיקום אחר", לשיקום תעסוקתי לבעלי מוגבלויות.

כיום, קצת יותר מעשר שנים אחרי, העמותה בהנהגתה מלווה כ-600 אנשים הרוצים להשתלב בשוק הפתוח וכוללת 50-60 אנשי צוות. הכירו…

ליאור כרמל
ליאור כרמל

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

ממקימי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

טל רשף בן מרדכי, בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באקדמית
טל רשף בן מרדכי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

טליה שיאון
טליה שיאון

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מנהלת עמותת "מרכז אנוש"

מורן ציפר גולדנברג
מורן ציפר גולדנברג

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

יזמית חברתית בתחום הבין-דורי.

מה חדש אצלנו

אביב כהן

מהאקדמית למגרש: הכירו את סטודנט החודש שלנו אביב כהן

◄ להמשך קריאה

מבריטניה לאקדמית – מהאקדמית לאירוויזיון

◄ להמשך קריאה

תמונה מתוך קורס "יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים"

קורס התנסותי – יישוב קונפליקטים

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי בלימודי פסיכולוגיה

פרופ' גיל גולדצויג דקן בית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. "אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
פרופ' נתן שניידר ראש התוכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות פרופ' נתן שניידר פרופסור מן המניין, בעל מוניטין בינלאומי אשר פרסומיו העוסקים בתחומי הסוציולוגיה וזיכרון השואה זכו בפרסים ומלגות. תחומי המחקר העיקריים של שניידר הם סוציולוגיה של...
פרופ' רפאל שניר ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני רפאל שניר, פרופסור לפסיכולוגיה ארגונית, הוא ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ומייסדה. הוא משמש גם כראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת התואר הראשון במדעי ההתנהגות....
מר טל סולומון ראש מסלול אינטראקציית אדם-מחשב בתואר ראשון בפסיכולוגיה טל הוא בוגר האקדמית ובעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת אנוש מהטכניון. מרצה מוביל בתעשיית ה- UX הישראלית, בעבר בכיר בקבוצת ה- UX והמחקר בחברת Autodesk בה...
ד"ר עופר מונר ראש מסלול אינטראקציית אדם-מחשב בתואר ראשון בפסיכולוגיה לד"ר מונר, מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות, דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת ת"א, 12 שנות ניסיון באפיון מוצרים ומערכות מורכבות בחברות מוצר ופרויקטים בארץ ובחו"ל, ראש התוכנית ללימודי...
ד"ר דלית לב-ארי מרגלית ראש מסלול פסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית בתואר ראשון בפסיכולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות
באנר - הרשמה לסמסטר אביב

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin