ייעוץ וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

התכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני

דקן
פרופ' ישראל בורוביץ
ראש התכנית
ד"ר רפאל שניר
משך התכנית
שנתיים
מתכונת הלימודים
שלישי ושישי
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים.
האתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים, ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש.

מטרת תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

 

יתרונות ייחודיים של תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ ארגוני

 • כיסוי קוהרנטי, תשתיתי ומתקדם, לתכנים ולמיומנויות העיקריים בייעוץ ובפיתוח ארגוני.
 • הכרת "ארגז הכלים" של היועץ הארגוני. למידה יסודית ושיטתית של ארבעת סוגי ההתערבויות הקיימים בייעוץ ובפיתוח ארגוני (אסטרטגיות, טכניות-מבניות, של תהליכי אנוש, ושל ניהול משאבי אנוש).
 •  חשיפה לאופני העבודה של יועצים ארגוניים בשלושת המגזרים (הפרטי, הציבורי, השלישי) ובחברות משפחתיות.
 • גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ ארגוני. זהו מאפיין חשוב של תכנית הלימודים, אשר  אמור לשמש "מורה נבוכים" ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית ולסייע להם בניהול עצמי של הקריירה שלהם בעתיד.
 • התבססות על התשתית של האקדמית ת"א-יפו, כמוסד החותר למצוינות.
 • היותה תכנית התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני היחידה באזור ת"א בשכר לימוד ציבורי.

 

דרישות קדם

יש להוכיח ידע קודם או לעמוד בבחינת פטור בתחומים הנ"ל:

 • סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 • שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסוציולוגיה

 

כיום, נראה שאין ארגון גדול בישראל שאינו משתמש בשירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, בין אם באמצעות מחלקה פנימית ייעודית, ובין אם באמצעות חברות הייעוץ החיצוניות (ולעיתים אף בצוותים משולבים של יועצי פנים וחוץ). השימוש בייעוץ ופיתוח ארגוני הולך וגובר גם בחברות בינוניות וקטנות, במיוחד בתחום ההיי-טק. בין הגופים המשתמשים בשרותי ייעוץ ופיתוח ארגוני נמצאים צה"ל ושירותי הביטחון האחרים, משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות, חברות במגזר הציבורי, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, מוסדות להשכלה גבוהה, הבנקים, חברות פרטיות, ואף מלכ"רים. הווה אומר, הייעוץ והפיתוח הארגוני מהווים שדה מקצועי מוכר, תוסס ופעיל, אשר שירותיו נצרכים בקנה מידה נרחב במשק הישראלי. בוגרי התוכנית בתואר שני בייעוץ ארגוני ירכשו הבנה מעמיקה בתחום הייעוץ והפיתוח הארגוני, המושתתת על ידע אקדמי אינטרדיסציפלינרי רחב בשילוב התנסות מעשית משמעותית (במסגרת הפרקטיקום). ההיחשפות שלהם לאופני הייעוץ במגזרים השונים (הפרטי, הציבורי, והשלישי) ובחברות משפחתיות צפויה להגדיל עוד יותר את האטרקטיביות התעסוקתית שלהם.

קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני
 • היחיד והקבוצה בארגון
  + 2 נ"ז
 • הארגון וסביבתו
  + 2 נ"ז
 • מנהיגות בארגונים
  + 2 נ"ז
 • מדידה והערכה בארגונים
  + 2 נ"ז
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
  + 2 נ"ז
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
  + 2 נ"ז
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים
 • מבוא לאסטרטגיה
  + 2 נ"ז
 • מבוא לכלכלה
  + 2 נ"ז
 • הכרת הדיווח הפיננסי
  + 2 נ"ז
 • מבוא למערכות מידע
  + 2 נ"ז
סוגי התערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני
 • קורס חובה: התערבויות אסטרטגיות
  + 2 נ"ז
 • התערבויות של תהליכי אנוש
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
 • התערבויות טכניות-מבניות
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
 • התערבויות של ניהול משאבי אנוש
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים
 • קורס חובה: ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים
  + 2 נ"ז
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, אתיקה בייעוץ ארגוני והדרכה אישית
 • מיומנויות ייעוץ למנהלים
  + 2 נ"ז
 • מיומנויות ייעוץ למנהלים
  + 2 נ"ז
 • גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועץ ארגוני
  + 2 נ"ז
 • אתיקה וערכים בייעוץ ארגוני
  + 2 נ"ז
 • הדרכה אישית פרופסיונאלית
  + ללא נ"ז
 • סמינר אחד מתוך היצע של 4 סמינרים
  + 2 נ"ז
 • סדנה אחת מתוך היצע של 4 סדנאות
  + 2 נ"ז

תינתנה מלגות לסטודנטים מצטיינים.

למידע נוסף אודות מלגות שונות לחצו כאן

בוגרי ייעוץ ופיתוח ארגוני מספרים

הדס רוזנטל

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

Talent Aquisition Manager בחברת iTalent

ברק קאופמן

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

Research & Strategy specialist at GOOGLE

מאיה פולר

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

מנהלת תחום גיוס בכירים להייטק בחברת Join

מתן אטיאס

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

ראש מדור פיתוח ארגוני בבה״ד 1, צה"ל

גיא ארבל

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

רכז הדרכה ביחידת פיתוח ארגוני והדרכה-חברת "מקורות"

דורון הרצברג

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

יועצת ארגונית בצה"ל, אגף מודיעין

מיכל שקד

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

רכזת גיוס ומשאבי אנוש בחברת liveperson

מה חדש אצלנו

יריד התעסוקה השנתי של האקדמית

◄ המשך לקרוא

קולות הסטודנטים של גלגלצ – מרחבת הדשא באקדמית!

◄ המשך לקרוא

אשת סגל החודש: ד"ר ציפי שפרלינג מבית הספר לניהול וכלכלה

◄ המשך לקרוא

הסגל האקדמי בייעוץ ארגוני

פרופ' ישראל בורוביץ דקן בית הספר לניהול וכלכלה פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ', יקיר העיר תל אביב לשנת 2018, הוא דקן בית הספר לניהול וכלכלה והוא משמש גם כראש ההתמחות באסטרטגיה. פרופ' בורוביץ הוא פרופ' אמריטוס...
פרופ' רפאל שניר ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש בתואר הראשון בפסיכולוגיה ובתואר ראשון בכלכלה וניהול. ראש התוכנית לתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני.

תכניות נוספות

banner

למידע חייג 6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin