איך יכול ארגון לפתח יכולות אסטרטגיות פיננסיות מובילות?

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

התמחות במימון

דקן
פרופ' ישראל בורוביץ
ראש התכנית
פרופ' יצחק ונציה
משך הוכנית
שנתיים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.B.A

מה לומדים במנהל עסקים עם התמחות במימון

תכנית ה-MBA של האקדמית תל-אביב-יפו מעניקה לבוגריה אפשרויות לקידום מקצועי על ידי שימוש בכלים שקיבלו במהלך הלימודים, המאפשרים להם להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני מנהלי המחר. הלימודים מיועדים לבעלי תואר ראשון מכל התחומים המעוניינים להעצים ולהרחיב את הידע הניהולי שלהם ולרכוש מיומנויות שיכשירו אותם לתפקידי ניהול מתקדמים הן כיזמים פרטיים והן כחלק מחברות ציבוריות, פרטיות או כאלו של המגזר השלישי. הלימודים מאפשרים לסטודנטים להכיר ולהבין  את עולם הניהול על כל האספקטים השונים שלו, כגון מימון, שיווק, אסטרטגיה, יזמות וחדשנות בצורה רחבה ואינטגרטיבית ועם זאת להתמקצע באחד מהם. לבוגרי תואר שני במנהל עסקים יתרון מובהק בשוק העבודה. לפי דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2017) ההכנסה החציונית של בוגרי MBA שלוש שנים אחרי סיום התואר גבוהה ב-47% מזו של בוגר תואר ראשון.

החלטות פיננסיות מהוות את הבסיס בכל חברה בעולם, ולכן השליטה ברזי עולם זה חיונית לכל מנהל ובמיוחד למנהלים בתחומים הפיננסיים. ההתמחות במימון מקנה ידע נרחב של שוק ההון, מימון הפירמה, השקעות, הערכת שווי חברות, אופציות וחוזים עתידים, ניהול סיכונים, מימון התנהגותי ומימון בינלאומי, עם הדגשת הקשר בין העולם האקדמי והעסקי. במהלך הלימודים מושם דגש מיוחד על פיתוח יכולותיהם האסטרטגיות פיננסיות של הסטודנטים ושיפור ההחלטות המימוניות תוך הפיכתן למקצועיות, מהירות ומושכלות יותר.

ההתמחות מכשירה את המנהלים בדרגות השונות לתפקידי ניהול פיננסי, ניהול השקעות, חשבות, ייעוץ פיננסי במגוון חברות ומוסדות עסקיים, בממשלה ובמוסדות הפיקוח.

היצע קורסי הבחירה בהתמחות משתנה משנה לשנה, יש לבחור קורס אחד במסגרת זו (2 נ"ז)

קורסי חובה
 • התנהגות ארגונית למנהל עסקים
  + 3 נ"ז
 • הכרת דוחות כספיים
  + 2 נ"ז
 • ניהול המימון
  + 3 נ"ז
 • כלכלה למנהל עסקים
  + 3 נ"ז
 • סטטיסטיקה למנהל עסקים
  + 3 נ"ז
 • אסטרטגיה עסקית
  + 3 נ"ז
 • אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול
  + 2 נ"ז
 • ניהול השיווק
  + 3 נ"ז
 • דיני עסקים
  + 2 נ"ז
 • עקרונות היזמות העסקית
  + 3 נ"ז
 • יסודות החשבונאות
  + 2 נ"ז
 • ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי
  + 2 נ"ז יש לבחור שני קורסים מתוך השלושה: ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי, ניהול התפעול, יסודות מערכות מידע
 • ניהול התפעול
  + 2 נ"ז יש לבחור שני קורסים מתוך השלושה: ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי, ניהול התפעול, יסודות מערכות מידע
 • יסודות מערכות מידע
  + 2 נ"ז יש לבחור שני קורסים מתוך השלושה: ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי, ניהול התפעול, יסודות מערכות מידע
קורסי בחירה - יש לבחור 2 קורסים
 • עיצוב התנהגות, מטבעות משלימים ומה שבינהם
  + 2 נ"ז
 • ניהול פרויקטים
  + 2 נ"ז
 • פינטק
  + 2 נ"ז
 • שוק ההון ונדל"ן
  + 2 נ"ז
 • ממשל תאגידי
  + 2 נ"ז
 • משברים פיננסים בעולם
  + 2 נ"ז
 • קורס דירקטורים
 • אסטרטגיה דיגיטלית
קורסי חובה
 • ניהול פיננסי
  + 3 נ"ז
 • תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
  + 3 נ"ז
 • הערכת שווי חברות
  + 3 נ"ז
 • סמינר במימון
  + 2 נ"ז
 • פרויקט גמר מעשי
  + 4 נ"ז
קורסי בחירה
 • מימון התנהגותי
  + 2 נ"ז
  המודלים הכלכליים הקלאסיים מניחים שהמשקיעים בשווקי ההון רציונאליים ושווקי ההון יעילים. לאחרונה עולות יותר ויותר עדויות שלא כך הדבר. בקורס זה נבחן מספר רב של תופעות שמעידות שקיימים מצבים רבים בהם ניתן לראות שמשקיעים מתנהגים בעקביות באופן לא רציונלי, וסובלים בהחלטותיהם מהטיות קוגניטביות/פסיכולוגיות שגורמות להם הפסדים כספיים לא מבוטלים. בקורס נדון באלטרנטיבות למודל המימוני הקלאסי ונעבור בכתה על דרכים בהם ניתן לנקוט כדי להימנע מההטיות הקוגניטיביות הנפוצות ואיך ניתן למנף אותן לטובתנו. הקורס יקנה לסטודנטים ידע נרחב של היסודות הפסיכולוגיים, התיאורטיים והאמפיריים של המימון ההתנהגותי ויכין אותם ליישם ידע זה לשם קבלת החלטות השקעה והחלטות מימוניות אחרות באופן מושכל וטוב יותר.
 • ניהול סיכונים: בנקאות וביטוח
  + 2 נ"ז
  הקורס נועד לתת לסטודנטים ידע נרחב בניהול סיכונים. הקורס יתמקד בניהול סיכונים הקשורים למתווכים פיננסיים: חברות ביטוח ובנקים ויחולק לשלושה חלקים. בחלקו האחד יהיה הפוקוס על ניהול הסיכונים של פרטים ובו נעבור על אסטרטגיות ניהול סיכונים שונות. בחלקו השני נדון בקורס בחברות הביטוח ובחלק השלישי נלמד שיטות ניהול סיכונים מנקודת ראות הבנקים. במיוחד נטפל בנושאים של סיכוני שינויי שערי ריבית וסיכוני אשראי. הקורס יכין את הסטודנטים להתמודד עם נושאים מרכזיים בניהול סיכונים, יכשיר אותם לעבודה בתחומים שנושקים לתחום זה אלה ויעזור לעובדים בהם להתמודד עם בעיות אלו באופן אופטימלי.
 • ניהול תיק אג"ח
  + 2 נ"ז
 • מימון פרויקטים
  + 2 נ"ז
 • מימון בינלאומי
  + 2 נ"ז
 • קורס דירקטורים
  + דירקטורים נדרשים כיום לידע נרחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, המשפט, שוק ההון, החשבונאות והכלכלה. דירקטור מקצועי נדרש לארגז כלים ומיומנויות מקצועיות המאפשרות יכולת קבלת החלטות ניטרליות ונכונות, תוך הבנת היבטי האחריות המשפטית והאישית הכרוכה בתפקיד. במסגרת לימודי הקורס הסטודנטים יקבלו ידע רחב ומגוון שיכשיר אותם לתפקיד הדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.

קורס דירקטורים 

דירקטורים נדרשים כיום לידע נרחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, המשפט, שוק ההון, החשבונאות והכלכלה. דירקטור מקצועי נדרש לארגז כלים ומיומנויות מקצועיות המאפשרות יכולת קבלת החלטות ניטרליות ונכונות, תוך הבנת היבטי האחריות המשפטית והאישית הכרוכה בתפקיד. במסגרת לימודי הקורס הסטודנטים יקבלו ידע רחב ומגוון שיכשיר אותם לתפקיד הדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.

ניהול סיכונים: ביטוח ובנקאות

הקורס נועד לתת לסטודנטים ידע נרחב בניהול סיכונים. הקורס יתמקד בניהול סיכונים הקשורים למתווכים פיננסיים: חברות ביטוח ובנקים ויחולק לשלושה חלקים. בחלקו האחד יהיה הפוקוס על ניהול הסיכונים של פרטים  ובו נעבור על אסטרטגיות ניהול סיכונים שונות. בחלקו השני נדון בקורס בחברות הביטוח ובחלק השלישי נלמד שיטות ניהול סיכונים מנקודת ראות הבנקים. במיוחד נטפל בנושאים של סיכוני שינויי שערי ריבית וסיכוני אשראי. הקורס יכין את הסטודנטים להתמודד עם נושאים מרכזיים בניהול סיכונים, יכשיר אותם לעבודה בתחומים שנושקים לתחום זה אלה ויעזור לעובדים בהם להתמודד עם בעיות אלו באופן אופטימלי.

מימון התנהגותי

המודלים הכלכליים הקלאסיים מניחים שהמשקיעים בשווקי ההון רציונאליים ושווקי ההון יעילים. לאחרונה עולות יותר ויותר עדויות שלא כך הדבר. בקורס זה נבחן מספר רב של תופעות שמעידות שקיימים מצבים רבים בהם ניתן לראות שמשקיעים מתנהגים בעקביות באופן לא רציונלי, וסובלים בהחלטותיהם מהטיות קוגניטביות/פסיכולוגיות שגורמות להם הפסדים כספיים לא מבוטלים. בקורס נדון באלטרנטיבות למודל המימוני הקלאסי ונעבור בכתה על דרכים בהם ניתן לנקוט כדי להימנע מההטיות הקוגניטיביות הנפוצות ואיך ניתן למנף אותן לטובתנו. הקורס יקנה לסטודנטים ידע נרחב של היסודות הפסיכולוגיים, התיאורטיים והאמפיריים של המימון ההתנהגותי ויכין אותם ליישם ידע זה לשם קבלת החלטות השקעה והחלטות מימוניות אחרות באופן מושכל וטוב יותר.

שלושה תנאים לקבלה אוטומטית (ללא דיון של ועדה):

 1. בעלי תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תואר גבוה יותר, בכל תחום. או בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 1. נבחנו בבחינתGMAT  בציון שאינו נמוך מ- 610, או בציון GMAT כמותי שאינו נמוך מ-44.
 1. הוכחת ידע קודם במבוא לכלכלה (מיקרו+מאקרו), מתמטיקה ומבוא לטכנולוגיות מידע.

פטורים מבחינת GMAT

 • בעלי התארים: DMD ,PhD ,MD
 • בעלי תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 80 לפחות.

 

בקשה לפטור מ- GMAT וראיון אישי (ועדת קבלה)

 • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 80 ומעלה .
 • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 75 ומעלה ובעלי ניסיון תעסוקתי משמעותי.

 

כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים:

 • מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו)
 • מבוא למתמטיקה למנע"ס
 • מבוא לטכנולוגיות מידע

תכניות נוספות במנהל עסקים (.M.B.A)

star star

שאלות נפוצות

מדוע עלי ללמוד תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)?

הלימודים מיועדים למי שמעוניין להתקדם בתחום עיסוקו לתחומי הניהול, בהיבט העסקי ובהיבט האנושי.

מהן ההתמחויות האפשריות בלימודי ה-.M.B.A?

כיום מוצאות בתכנית 3 התמחויות: מימון, שיווק ואסטרטגיה, יזמות וחדשנות.

מדוע כדאי לי לבחור ללמוד את תואר ה-.M.B.A דווקא באקדמית תל-אביב-יפו?

קמפוס מודרני, מצוינות אקדמית, ידע עדכני, סגל בכיר ומנוסה, פרויקט גמר מעשי, שכר לימוד אוניברסיטאי ושני ימי לימוד.

מהן דרישות הקבלה ללימודי ה-.M.B.A?

ציון ממוצע של 80 לכל הפחות בתואר ראשון וניסיון תעסוקתי של 3 שנים לכל הפחות. ניתן גם לפנות לוועדת חריגים.

בוגרי מנהל עסקים

בטי קולבק אהרון
בטי קולבק אהרון

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהלת שיווק, המרכז לחינוך סייבר

דניאל שניידר מנהל עסקים
דניאל שניידר

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

Content Specialist at Plus500

תמיר טוויג
תמיר טויג

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

סמנכ"ל קבוצת ריג'נסי

רון שבתאי
רון שבתאי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

Consumer Leader at Lenovo

אלון ברדה

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

ראש צוות מקצועי, ניהול תיקים בחברת אלטשולר שחם

רולן קב
רולן קב

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

עובד כ- Data & Analytics Manager בחברת-KPMG Israel

ירדן סטמפו
ירדן סטמפו

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

יועצת ארגונית, מאמנת אישית, עסקית וקבוצתית

טימור בריטבה
טימור בריטבה

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל מוצר בחברת LENOVO

סרגיי גורוביץ
סרגיי גורביץ

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל בחברת AMAZON

חיים שריקי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל כספים בחברה קבלנית

אורן כוכבי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

CIO בחברת IDigital

גולן חיות
גולן חיות

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל מחלקת טכנולוגיות , חטיבת הביטחון, נתב"ג

מיכל אנגלברג

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

ממקימי חברת "אנגלברג", בה משמשת כיועצת אסטרטגית

איתיאל סגל

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל מכירות ארצי, מסחריות ומשאיות בחברת סגל

אורן אהרונוביץ

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מהנדס חשמל בחברת אינטל

אשר קשת

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל שיווק בחברת הנדל

אביעד שרלג

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

Head of Product at Placense

עדי סמואל
עדי סמואל

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעלת מותג התיקים היידי (Heidi)

להיות בעלת עסק זו עבודה מסביב לשעון, ובגדול אני "one man show"

צח ברזני

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל קטגורית מזון ברשת "שופרסל"

מנהל קטגורית מזון ברשת "שופרסל"

נעה אופיר

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהלת המוצר של אפליקציית Pay Box, מבית בנק דיסקונט

מנהלת המוצר של אפליקציית Pay Box, מבית בנק דיסקונט

תדהר גיל-אור

בוגר תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

ראש צוות פיתוח תוכנה ב-Oracle

ראש צוות פיתוח תוכנה ב-Oracle

חן ירקוני

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעלת חברת Bryte-investments להשקעות נדל״ן בחו״ל

בעלת חברת Bryte-investments להשקעות נדל״ן בחו״ל

נתי שלזינגר

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל ROX - סטודיו לעיצוב וחווית משתמש

מנהל ROX - סטודיו לעיצוב וחווית משתמש

סרבריני סרגיי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

כלכלן רכש במכבי שרותי בריאות

ליאז חצבני

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

FP&A at Philips medical systems

FP&A at Philips medical systems

אופיר אסיאו

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

ראש צוות פיננסי באמדוקס

ראש צוות פיננסי באמדוקס

נאור לוי
נאור לוי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

מנהל שיווק נדל"ן בחברת Homemarket

דיויד דרורי - מנהל עסקיםם
דיויד דרורי

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

.VP of Business Development at Media Force LTD

יואב שמואלביץ
יואב שמואלביץ

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A) ותואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעליו של הרשת "קוקיז" ("Coockies")

המובהק בלימודים הוא הקהילה, זאת שנוצרת סביבך וזאת שאתה חלק ממנה, גם ברמה החברתית, גם המקצועית

מה חדש אצלנו

המדריך למתעניינים במנהל עסקים

◄ המשך לקרוא

תחרות CASE STUDY באקדמית בשיתוף נס טכנולוגיות בנושא אסטרטגיית חדשנות

◄ המשך לקרוא

מפגש מוחות: סיכום ההאקתון השנתי באקדמית

◄ המשך לקרוא

הסגל האקדמי

פרופ' ישראל בורוביץ דקן בית הספר לניהול וכלכלה פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ', יקיר העיר תל אביב לשנת 2018, הוא דקן בית הספר לניהול וכלכלה והוא משמש גם כראש ההתמחות באסטרטגיה. פרופ' בורוביץ הוא פרופ' אמריטוס...
פרופ' יצחק ונציה ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים וראש ההתמחות במימון בתכנית זו פרופ' ונציה הוא חוקר ומלמד בנושאים של ניהול סיכונים, אופציות, מימון התנהגותי וביטוח, תחומים בהם פרסם עשרות מאמרים בעיתונים המובילים כמו גם פרסם שני ספרים. פרופ' ונציה...
פרופ' דוד מזורסקי ראש התמחות בניהול השיווק בתואר שני במנהל עסקים בבית הספר לניהול וכלכלה
ד"ר חיים אמסל מרצה בכיר בתוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני מומחה ומדריך בפסיכולוגיה ארגונית. מומחה בטרנספורמציה ארגונית לחדשנות. מנחה יועצים ארגוניים. יועץ לניהול מעל 30 שנה, ביניהם יעץ לבנק העולמי. ביצע פרויקטים ייעוציים בארץ ובחו"ל. לשעבר חבר...
ד"ר אורן גיל אור מרצה בכיר בתואר שני במנהל עסקים
ד"ר ורד הולצמן ראש רשות המחקר, פיתוח וחדשנות מומחית לאסטרטגיה עסקית. נושאי המחקר שלה כוללים חדשנות ויזמות, ניהול פרויקטים, ואסטרטגיה. בנוסף להיותה מרצה בכירה בבית הספר לכלכלה וניהול היא משמשת גם כראשת רשות המחקר, פיתוח...
ד"ר חנה מדלר-לירז ראש המסלול לניהול שירות ושיווק בתואר הראשון בכלכלה וניהול חוקרת היבטים רגשיים בתחום השירות, קרי סוגיות העוסקות באותנטיות, עבודה רגשית, התנהגות לא מתורבתת, הצגת רגשות חיוביים ושליליים במפגשי השירות בין נציגי שירות ללקוחותיהם. המחקרים, המתפרסמים בכתבי...
ד"ר ציפי שפרלינג מרצה בכירה בבית הספר לניהול וכלכלה מרצה, חוקרת ויועצת בנושאים של אסטרטגיה וחדשנות עסקית-ארגונית,  בצמיחה וניהול של חברות בשליטה משפחתית.  ציפי היא מרצה וחוקרת בכירה במכללה האקדמית תל אביב יפו, דירקטורית ומנהלת אקדמית...
ד"ר רחל כאליפא ראש מסלול שוק ההון בתואר ראשון בכלכלה וניהול ד"ר רחל אזוראל כאליפא הינה ראשת מסלול שוק ההון בתואר הראשון ומרצה בתואר השני. היא מלמדת קורסים מתקדמים במימון כגון: הערכת שווי חברות ותורת ההשקעות, וקורסים באסטרטגיה...
ד"ר שלומית זוטא מרצה בכירה בבית הספר לניהול וכלכלה מומחית למימון. ב-15 השנים האחרונות היא מכהנת בדירקטוריונים ובוועדות השקעה של חברות ציבוריות וממשלתיות. שלומית מלמדת קורסים שונים במימון במסגרת התואר הראשון והשני במכללה וההתמחות המרכזית שלה...
ד"ר אבנר ברנע מרצה בכיר בבית הספר לניהול וכלכלה מומחה למודיעין אסטרטגי בעסקים וליזמות, בעיקר בתחום חברות הסטארט אפ. מפרסם באופן קבוע מאמרים בנושאים אלו בג'ורנלים אקדמיים שונים ומרצה בכנסים בינ"ל ובקורסי ניהול. הינו יועץ אסטרטגי...
ההרשמה לקראת סיום

6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin