הדלת לעולם הטיפולי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה בפסיכולוגיה קלינית

דקן
פרופ' גיל גולדצויג
ראשת המגמה
ד"ר דפנה דולברג
משך הלימודים
שנתיים
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית

מטרת התואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית להכשיר את בוגריה לעולם הטיפול העדכני תוך פיתוח חשיבה רבגונית ויכולת לנוע ולשלב בין מיומנויות קליניות ויכולות מחקריות. בהתאמה, לימודי הליבה במגמה נועדו על מנת להקנות ידע נרחב ועדכני ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, האבחון, הריאיון הקליני והטיפול וכן ידע והיכרות עם כלים ומתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני.

ליבת התכנית בלימודי התואר השני בפסיכולוגיה כוללת קורסי מבוא וקורסי העמקה בתחומים אלה, במסגרתם נחשפים הסטודנטים להמשגות בתחום הפסיכופתולוגיה המתבססות על מודלים פסיכולוגיים, התפתחותיים, ביולוגיים ורב-תרבותיים; היכרות והתנסות במגוון כלי אבחון וראיון עם דגש על ראייה כוללת של הפרט; וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול, כולל גישות פסיכודינמיות, מערכתיות-משפחתיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ועבודה קבוצתית. בנוסף, מקבלים הסטודנטים קורס ביסודות הפסיכופרמקולוגיה. הלימודים בתואר כוללים התנסות מעשית (פרקטיקום) במסגרות ציבוריות של בריאות הנפש.

ההתנסות המעשית מלווה בהדרכה בשדה וכן בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, הניתנות ע"י מדריכים קליניים בכירים מתוך סגל המגמה. המגמה מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים.

במסלול הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית מוצעים קורסים ייחודיים והתנסות מעשית (פרקטיקום) עם דגש על התפתחות, טיפול במשחק, עבודה טיפולית עם הורים ושאר נושאים הרלוונטיים לפסיכולוגיה הקלינית של הילד.

תוכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • הריאיון הקליני (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • התפתחות ופסיכופתולוגיה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל:הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2 בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות
 • פסיכופתולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א'
 • עקרונות הטיפול הפסיכודניאמי ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - עקרונות הטיפול הפסיכודניאמי א', הדרכה לפרקטיקום א' ו- ב' לימוד במקביל: הדרכה לפרקטיקום ג' ופרקטיקום
 • הקבוצה - תיאוריה ופרקטיקה
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה
  + נ"ז: 2 סטודנטים במסלול רגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • אבחון והערכה של האישיות ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א' ו- ב'
 • CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: V
 • עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4

ראשת התכנית : ד"ר קרן הנץ גמליאל

תוכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • הריאיון הקליני (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • התפתחות ופסיכופתולוגיה בילדות ובבגרות
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק: פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל:הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: פרקטיקום
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2 בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א'
 • המשך סמינר עבודת מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה
  + נ"ז: 2 סטודנטים במסלול רגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • אבחון והערכה של האישיות ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א' ו- ב'
 • ממטופל למשפחה
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים
  + נ"ז: 2 ד"ק: עקרונות הטיפול הפסיכו דינאמי בילדים א'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: V
 • עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א'- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא"ם. או

ב'- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85. או

ג'- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא"ם.     

 • *מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא"ם ממוצע 70% של ששת החלקים.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו"ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית באקדמית

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

מה חדש אצלנו

תמונה מתוך קורס "יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים"

קורס התנסותי – יישוב קונפליקטים

◄ להמשך קריאה

יריד התעסוקה השנתי של האקדמית

◄ להמשך קריאה

25 שנות עשייה חברתית: הסטודנטים שלנו סוגרים מעגל

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' גיל גולדצויג דקן בית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. "אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
ד"ר דפנה דולברג ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית בבית הספר למדעי ההתנהגות
באנר - הרשמה לסמסטר אביב

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin