הכשרת פסיכולוגים לעבודה במערכת הבריאות

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה בפסיכולוגיה רפואית

דקן
פרופ' גיל גולדצויג
ראשת המגמה
פרופ' רבקה יעקובי
משך התכנית
שנתיים
מתכונת לימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה רפואית הינו תחום מחקר וטיפול המתמקד בהבנת הקשר בין המשתנים הפיזיולוגיים לבין המשתנים הפסיכולוגים, החברתיים והתרבותיים המעורבים בהתפרצות תופעות ומחלות גופניות, דרכי ההתמודדות איתן ומניעתן.

ככזו, הפסיכולוגיה הרפואית חובקת את כל הרצף של בריאות וחולי החל ממניעה דרך התמודדות עם מחלות אקוטיות או כרוניות, ועד לתהליכים הקשורים בסוף החיים.
הענף המחקרי והענף הטיפולי פועלים בשילוב ומזינים זה את זה.

המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת הבריאות ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית או אמבולטורית.

תכנית הלימודים כוללת שלושה מרכיבים:

 • קורסים בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית (בנושאים כגון: דחק והתמודדות, גורמי פגיעות וחוסן, התמודדות עם מחלות, תקשורת רופא-חולה ועוד).
 • קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות (כגון: ראיון, אבחון והערכה, פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה).
 • קורסים המקנים יסודות להבנת מחלות ותופעות גופניות ודרכי הטיפול בהן (כגון: מערכות פיזיולוגיות והתנהגות, פסיכונוירואימונולוגיה ונוירופסיכולוגיה קלינית).

 

כל אלה מקנים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים פסיכולוגים, פיזיולוגיים, חברתיים ותרבותיים, ותשתית לקורסים מתקדמים יותר. קורסים נוספים כמו התנהגות בריאות, ביופידבק ועוד מגוון גישות טיפוליות המאפשרות השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הרפואי. ניתן ללמוד תוכנית זו במוקד ילדים.

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • אבחון והערכה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'
  + נ"ז: 2
 • מערכות פיזיולוגיות והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה ב'-פסיכופתולוגיה וגופניות
  + נ"ז: 2
 • פסיכונוירואימונולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פסיכותרפיה רפואית
  + נ"ז: 2
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • הבניית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה (רפואית ילד)
  + נ"ז: 2
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 4 סטודנטים במסלול הרגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 2

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • אבחון והערכה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'
  + נ"ז: 2
 • מערכות פיזיולוגיות והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה ב', פסיכופתולוגיה וגופניות
  + נ"ז: 2
 • פסיכונוירואימונולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פסיכותרפיה רפואית עם ילדים
  + נ"ז: 2
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • הבניית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה (רפואית ילד)
  + נ"ז: 2
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 4 סטודנטים במסלול הרגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 2

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א'- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא"ם. או

ב'- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85. או

ג'- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא"ם.     

 • *מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא"ם ממוצע 70% של ששת החלקים.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו"ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

כאמא לשלושה ילדים קטנים, החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה.

ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל ונתוניו חייבים להדליק נורה אדומה: שליש מהנוער בישראל סובל מדיכאון.

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת. מרציי היו מומחים בתחום, חוקרים ומטפלים.

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים נוספים לקהילה

מה חדש אצלנו

תמונה מתוך קורס "יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים"

קורס התנסותי – יישוב קונפליקטים

◄ המשך לקרוא

25 שנות עשייה חברתית: הסטודנטים שלנו סוגרים מעגל

◄ המשך לקרוא

לימודים, זוגיות ונשמה באקדמית: יואב בר יוסף בדרך לתואר שני בפסיכולוגיה

◄ המשך לקרוא

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' גיל גולדצויג דקן בית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. "אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
פרופ' רבקה יעקובי ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית בבית הספר למדעי ההתנהגות
ההרשמה לקראת סיום

6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin