התמחות מעשית לסטודנטים מצטיינים

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

התכנית בכלכלה וניהול

דקן
פרופ' ישראל בורוביץ
ראשת התכנית
ד"ר שירית כתב-הרץ
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

על המסלול

תכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.A) בכלכלה וניהול מקנה לסטודנטים ידע אקדמי עדכני בשני תחומים: כלכלה וניהול. שני התחומים נלמדים תוך שילוב וקישור ביניהם, מה שמהווה הן יתרון לכלכלן והן יתרון למנהל.
התכנית משלבת בין תיאוריות ובין יישומיה לכלכלת ישראל ולכלכלה הגלובלית ומקנה לסטודנטים מיומנויות חשובות המהוות יתרון בעת יציאתם לשוק העבודה.

התכנית מציעה מגוון מסלולי לימוד לבחירת הסטודנטים ובכך מגבירה את ההתאמה בין תחומי העניין להעדפת הסטודנטים ומגדילה את סיכויי ההשתלבות וההצלחה שלהם בחום זה.
התכנית מציעה התמחות מעשית לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים החל משנה ג', בארגונים שנים במגזר העסקי והציבורי. ההתמחות המעשית הינה הזדמנות ליישם את הלימודים עוד בזמן הלימודים ולצאת עם ניסיון עבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להתשלבות בארגון עם סיום הלימודים.

התכנית בכלכלה וניהול מכשירה את בוגריה להשתלבות איכותית ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי ומעניקה להם בסיס מצוין להמשך לימודיהם לתארים גבוהים.

מיומנויות וכלים יישומיים הנדרשים בשוק העבודה: 
הלימודים בתכנית מקנים לסטודנטים מיומנויות רלבנטיות לתפקידים הפוטנציאליים לבוגר כלכלה וניהול כגון: שימוש בשיטות וכלים לניוח נתונים, כתיבת ניירות עמדה, מגוון תוכנות, כתיבת תכנית עסקית, התנסות במסחר וני"ע בחדר עסקאות, ניתוח דוחות כספיים ועוד.
כמו כן, התכנית מקנה לבוגרים יכולת התאמה ולמידה מהירה בשוק העבודה המשתנה, בעזרת הקניית יכולות בסיסיות ומשמעותיות כגון: יכולת למידה עצמאית, יכולת ניתוח, עבודה בצוות, הבחנה בין עיקר לטפל, כתיבת מצגות והצגתן מול קהל ועוד.

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.
המסלול הכללח מורכב מ- 92 נ"ז בקורסי חובה ו- 20 נ"ז בקורסי בחירה.
מסלולי הלימוד השונים מורכבים מ- 92 נ"ז בקורסי חובה, 12 נ"ז בקורסים במסלול ו- 8 נ"ז קורסי בחירה בכלכלה.

סמסטר א'
 • מבוא למיקרו כלכלה
  + נ"ז: 5
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  + נ"ז: 3
 • מתמטיקה א'
  + נ"ז: 5
 • מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
  + נ"ז: 2
 • חשבונאות א'
  + נ"ז: 3
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • מבוא למאקרו כלכלה
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למיקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מתמטיקה א'
 • תורת המחירים א'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למיקרו כלכלה ומתמטיקה א'
 • חשבונאות ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חשבונאות א'
 • מבוא לארגון וניהול (יסודות התנהגות ארגונית מאקרו)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סמסטר א'
 • תורת המחירים ב'
  + נ"ז: 5 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים א' ומתמטיקה ב'
 • מאקרו כלכלה א'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מתמטיקה א' ומבוא למאקרו כלכלה
 • אקונומטריקה א'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מתמטיקה ב' והסקה טטיסטית
 • יסודות השיווק
  + נ"ז: 3
 • יסודות המימון
  + נ"ז: 5 דרישות קדם: ציון עובר בקורס הסקה סטטיסטית, תורת המחירים א', חשבונאות א' ומתמטיקה ב'
 • התנהגות אחראית במאה ה- 21
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס יסודות התנהגוטת ארגונית - מאקרו
סמסטר ב'
 • תורת המחירים ג'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אקונומטריקה א'
 • יסודות האסטרטגיה
  + נ"ז: 3
 • יסודות היזמות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא חמיקרו כלכלה וחשבונאות א'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס יסודות התנהגות ארגונית - מאקרו
סמסטר א'
 • כלכלת ישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אקונומטריקה ב', מאקרו כלכלה ב' ותורת המחירים ג'
 • כלכלה יישומית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אקונומטריקה ב', מאקרו כלכלה ב' ותורת המחירים ג'
 • תורת ההחלטות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ומתמטיקה ב'
 • אנליסט SQL
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 • דיני עסקים
  + נ"ז: 2
 • סמינר
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בכל קורסי הליבה
סמסטר ב'
 • תורת ההחלטות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ומתמטיקה ב'
 • כלכלת ישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אקונומטריקה ב', מאקרו כלכלה ב' ותורת המחירים ג'.
 • כלכלה יישומית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אקונומטריקה ב', מאקרו כלכלה ב' ותורת המחירים ג'
 • דיני עסקים
  + נ"ז: 2
 • סמינר
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בכל קורסי הליבה
סמסטר א'
 • בינה עסקית וביג דאטה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לטכנולוגיות מידע
 • סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תורת המחירים ב'
 • מטבעות משלימים ובלוקצ'יין
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • כלכלה משתפת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא למיקרו כלכלה
 • כלכלת הגירה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יפורסם בהמשך
 • כלכלת משאבי טבע וסביבה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תורת המחירים ב'
 • פייתון לכלכלנים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יפורסם בהמשך
 • מימון נדל"ן
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
סמסטר א'
 • מקורות מימון לסטארט אפים (מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: חשבונאות א' ויסודות המימון
 • יזמות חברתית עסקית (יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות השיווק
 • פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: יסודות השיווק ויסודות היזמות
 • ארגוני שירות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו ויסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
 • שיווק שירותים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: יסודות השיווק וארגונית שירות
 • ניהול הפרסום
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות השיווק
 • ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: חשבונאות ב' ויסודות המימון
 • תורת ההשקעות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
סמסטר ב'
 • שיווק למיזמים חדשים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות השיווק
 • פיתוח מוצר חדש
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות היזמות
 • סדנה לבניית תכנית עסקית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: חשבונאות ב', יסודות השיווק, יסודות היזמות לימוד במקביל של: יסודות המימון
 • התנהגות צרכנים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות השיווק
 • ניהול השיווק והשירות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: יסודות השיווק, אירגוני שירות
 • ניהול פיננסי
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
 • ממשל תאגידי
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
 • שוק ההון בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
 • מסחר ומוצרים פיננסיים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: יסודות המימון
סמסטר א'
 • מבוא לאסתטיקה
  + נ"ז: 2
 • המהפכה התרבותית של שנות השישים
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • המזרח בעיניים מערביות
 • גלובליזציה ורב תרבותיות
להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ט
 • נושאים נבחרים בניהול
  + נ"ז: 4
 • התמחות מעשית (שנתי)
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים
 • אתגרים עכשוויים בניהול המשאב האנושי
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים
 • נושאים נבחרים בניהול
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים
 • כלכלת הגירה
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים
 • השקעות אלטרנטיביות (נושאים בממשל תאגידי ושליטה בחברות)
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד (למעט תשלומים נלווים)בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תש"פ למתקבלים במעמד "סטודנט מן המניין" לשנה א' בעלי ציון משולב 650 לפחות, ששנת הלימודים תש"פ  היא שנתם הראשונה באקדמית.
למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות

star star

שאלות נפוצות

האם קיימת התמחות מעשית במסגרת התואר?

קיימת התמחות מעשית בשנה ג' לבעלי השגים גבוהים בלימודים.

איזה מסלולים יש בתואר?

ניהול משאבי אנוש, ניהול יזמות, ניהול השירות, שוק ההון וכלכלת נדל"ן.

הבוגרים שלנו מספרים

אלא חסונא
אלא חסונא

בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

מנהלת תיקי לקוחות בחברת הפניקס

זכתה בתארים כמצטיינת מעורבות חברתית מטעם המל"ג ותוכנית אסותא, ואף זכתה לגייס כספים למיזם הירוק ישירות מהנשיא פרס ז"ל

גל וינרבה
גל וינרבה

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

היה שליח עמית ישראל בסן דייגו

"בזמן לימודיי, כשהייתי מעורב בהקמת מפלגת "כולנו" זכיתי לשמוע את דבריו של מייקל אורן, שגריר ישראל בארה"ב, על המשבר שמייצרת…

שחר גרמבק
שחר גרמבק

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

יזם וה-CTO של חברת Reps AI

"יזם של סטארט אפ בתחילת הדרך נדרש לעשות גם הרבה דברים שלא קשורים לתחום האחריות שלו"

רותם זילברברג
רותם זילברברג

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

רואה חשבון, עו"ד ועובד ככלכלן בחברת BDO זיו האפט

"התואר בכלכלה נותן כלים מאד חשובים ומאד טובים, אבל אני גם חושב שמי שמוצא את הנישה שלו, צריך אחר כך…

ניר גילת
ניר גילת

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

ממקימי מזקקת הויסקי הראשונה בישראל, MILK & HONEY

התואר בכלכלה וניהול נותן כלים לחיים ואיזשהו בסיס כללי להבנת השפה העסקית.

יואב שמואלביץ
יואב שמואלביץ

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A) ותואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעליו של הרשת "קוקיז" ("Coockies")

המובהק בלימודים הוא הקהילה, זאת שנוצרת סביבך וזאת שאתה חלק ממנה, גם ברמה החברתית, גם המקצועית

דניאל זלקינד ואיתי אראל
דניאל ואיתי

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

מפתחי אפליקציית ZEEK

הכירו בתקופה שלמדו ביחד, פיתחו אפליקציה חדשה-ZEEK שכבר עושה שמות בעולם היזמות.

ערן פסטרנק
ערן פסטרנק

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

שותף בפסטרנק שהם

המודלים שלמדנו בתואר ראשון אמנם לא עוזרים לנו בעבודה היומיומית. אבל הלמידה שלהם נתנה לנו את המיומנויות הדרושות להצליח בה

עופר היימנס
עופר היימנס

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

מנכ"ל Dooblo

"למדתי לתואר ראשון בניהול וכלכלה. באקדמית בחרתי היות והשותף שלי, אסף קזורר אשר איתו שירתתי בצבא היה תלמיד האקדמית במסגרת…

אירועים

18.07.2019

מפגש פתוח למועמדים לתואר ראשון ושני

◄ לכל הפרטים

הסגל האקדמי

פרופ' ישראל בורוביץ דקן בית הספר לניהול וכלכלה פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ', יקיר העיר תל אביב לשנת 2018, הוא דקן הפקולטה לניהול וכלכלה והוא משמש גם כראש ההתמחות באסטרטגיה. פרופ' בורוביץ הוא פרופ' אמריטוס לניהול...
ד"ר שירית כתב-הרץ ראש תוכנית תואר ראשון B.A. בכלכלה וניהול בעלת תואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן , שם למדה גם תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בכלכלה. הצטרפה לסגל הבכיר של המכללה ב-2003. שמשה מספר שנים כראש...
banner

למידע חייג 6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin