ידע עיוני ומקצועי בנושאי השלטון המקומי

בית הספר לממשל וחברה

תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף התמחות בשלטון מקומי

דקן
פרופ' אסף מידני
ראש ההתמחות
ד"ר שוקי אמרני
משך התוכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
מסלול גמיש
סוג התואר
.B.A

על המסלול

תכנית הלימודים מציעה לסטודנטים ידע עיוני ומקצועי בנושאי השלטון המקומי והיכרות עם הסוגיות המרכזיות בתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות ע"י הדרג הפוליטי והמקצועי ברשות המקומית, בעתות רגיעה ובמצבי חירום. ההרצאות יינתנו ע"י מיטב המומחים בתחום יחד עם רכישת ניסיון מעשי בפעילות המוניציפלית במסגרת התמחות מקצועית שתלווה בחניכה אישית של אנשי מקצוע.

התכנית מקנה ידע אקדמי במדעי המדינה, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי וסוציולוגיה, עם תכני לימוד מקיפים על מערכת השלטון המקומי, הכוללים את התשתית החוקית והנורמטיבית לפעילותו של השלטון המקומי, תיאוריות וגישות מרכזיות ביחסי שלטון מרכזי ומקומי, שינויים ותמורות שחלו בדפוסי הניהול ובתפקידים המבוצעים ע"י הרשות המקומית בשגרה ובעתות חירום, מערכת התכנון והבניה ברמה המקומית, המחוזית והארצית, המאפיינים הייחודיים של השלטון המקומי במגזר המיעוטים, דיון בסוגיות בתחומי המנהיגות המקומית, ניהול משאבי אנוש, תקציב, דוברות ותקשורת ובתחום מנגנוני הפיקוח והביקורת הציבורית.

אודות תחום השלטון המקומי:

מערכת השלטון המקומי בישראל הפועלת באמצעות 257 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), ומאות גופים ציבוריים נוספים העוסקים בתחום המוניציפלי, מצויה בתהליך מואץ של שינויים חשובים. לצד שינויים בתחומי הטכנולוגיה והתקשורת, קיימת מגמה מתמשכת בה הרשויות המקומיות מבצעות יותר ויותר תפקידים. חלקם חדשים וחלקם כאלה שבוצעו בעבר ע"י משרדי הממשלה.

שינויים אלה, יחד עם המאפיינים של המערכת המוניציפלית מעצימים את ההשפעה הרבה הנודעת לאופן התנהלותו של השלטון המקומי על תחומים מרכזיים בחיי הפרט, החברה והמדינה.

המאפיינים של השלטון המקומי כגוף פוליטי ומערכת היחסים המיוחדת שנרקמה בינו לבין השלטון המרכזי יוצרים סביבת עבודה מורכבת מאוד. בין היתר, הם משפיעים על ההתנהלות ועל היחסים עם המגזר הפרטי ועם התושבים שהמודעות שלהם לזכויותיהם גוברת. בחינת הגורמים לחריגות מהכללים המחייבים מלמדת כי מרביתם נובעים בשל חוסר ידע מקצועי או חוסר הבנת הוראות החוק והנורמות המחייבות. מכאן החשיבות הרבה ללימוד נושאי השלטון המקומי- הן לטיוב ההון האנושי ולקידום ערכים חברתיים חשובים כדוגמת אימון הציבור, והן לקידום המחקר האקדמי בנושאי חברה, פוליטיקה וממשל ובהיקשר לשלטון המקומי ויחסיו עם האזרח והשלטון המרכזי.

ההתמחות המקצועית

במהלך לימודיהם ישתלבו הסטודנטים בהתמחות מקצועית, אשר בה יוכלו ליישם את הידע התיאורטי והמקצועי שרכשו. ההתמחות תעשה ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה הנוגעים בעבודת השלטון המקומי, בחברות עירוניות ובארגונים בינלאומיים הנמצאים בממשק המקומי. ההתמחות תעשה בתיאום עם הסטודנטים ובהתאם לצרכים. ההיכרות עם הארגונים שעוסקים בתחום המוניציפלי במסגרת ההתמחויות תעניק לסטודנטים ניסיון מעשי שיוכל לשמש אותם בהמשך דרכם.

יתרונות התואר:
שילוב מיוחד של לימוד היבטים תאורטיים יחד עם היבטים מקצועיים שמעצימים את חוויית הלימוד.
היכרות ולמידה עם סגל המרצים המומחים בתחום השלטון המקומי.
התמחות מקצועית בליווי והנחיה של איש מקצוע המקנה ניסיון מעשי בפעילות המוניציפלית.
אפשרות להמשך ישיר לתואר שני בתחום מדעי המדינה, מדיניות ציבורית ומנהל ציבורי.
מערכת שעות מותאמת לאנשים עובדים.
שכר לימוד אוניברסיטאי.

ההתמחות תעשה בתיאום עם הסטודנטים ובהתאם לצרכים. ההיכרות עם הארגונים שעוסקים בתחום המוניציפלי במסגרת ההתמחויות תעניק לסטודנטים ניסיון מעשי שיוכל לשמש אותם בהמשך דרכם.

*מסלול לימודים גמיש*

תכנית החברה והפוליטיקה מורכבת מקורסי החובה הניתנים בבית הספר לממשל וחברה, בתוספת מסגרת של קורסי חובה ייעודיים מהחטיבה לתקשורת פוליטית. התכנית תילמד במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

קורסי חובה  – 66 נ"ז

מסגרת קורסי חובה בחטיבה בשלטון מקומי – 16 נ"ז

מסגרת קורסי תשתית בסוציולוגיה – 10 נ"ז

מסגרת קורסי תשתית מדע המדינה – 6 נ"ז

קורסי בחירה בממשל וחברה – 4 נ"ז

מסגרת סמינר בחטיבה – 4 נ"ז

מסגרת התמחות מקצועית – 6 נ"ז

סה"כ: 112 נ"ז לתואר

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

 • מסגרת קורסי חובה בממשל וחברה
  + נ''ז: 66
 • מסגרת קורסי תשתית בסוציולוגיה
  + נ''ז: 10
 • מסגרת קורסי תשתית מדע המדינה
  + נ''ז: 6
 • מסגרת קורסי חובה בחטיבה בשלטון מקומי
  + נ''ז: 16
 • מסגרת קורסי בחירה בממשל וחברה
  + נ''ז: 4
מסגרת סמינר בחטיבה
 • מסגרת סמינר בשלטון מקומי
  + נ"ז: 4
 • מסגרת התמחות מקצועית בשלטון מקומי
  + נ"ז: 6

בשנת הלימודים תש"פ תוענק מלגה בשיעור מחצית שכר הלימוד (למעט תשלומים נלווים) למתקבלים לשנה א' במעמד "סטודנט מן המניין" בציון משולב 630 ומעלה, שתהיה זו שנתם הראשונה באקדמית.

להרשמה דרך אתר האקדמית

מסלולי התמחות נוספים

תכנית לתואר ראשון (.B.A) בחברה ופוליטיקה בצירוף התמחות בשלטון מקומי

החשיבות הרבה ללימוד נושאי השלטון המקומי- הן לטיוב ההון האנושי ולקידום ערכים חברתיים חשובים כדוגמת אימון הציבור, והן לקידום המחקר האקדמי בנושאי חברה, פוליטיקה וממשל ובהיקשר לשלטון המקומי ויחסיו עם האזרח והשלטון המרכזי.

הבוגרים שלנו מספרים

בתמונה: קובי ברדה | קרדיט: טל גבעוני
קובי ברדה

דובר מנהלת הליגה לכדורגל

מאי בינסטוק
מאי בינסטוק

מנהלת השיווק התאגידי של סמסונג ישראל

נועה לביא
ד"ר נועה לביא

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מרצה וראש התוכנית ללימודי צעירים באקדמית

מרצה וראש התוכנית ללימודי צעירים באקדמית

שלי קורנבוים
שלי קורנבוים

בוגרת בית הספר לממשל וחברה

נדב אבנרי
נדב אבנרי

מנהל המרכז הקהילתי "דב הוז"

ליעד אורתר
ליעד אורתר

מרצה באקדמית

ניר כהן
ניר כהן

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

הקים את מחלקת קשרי חוץ באקדמית

הקים את מחלקת קשרי חוץ באקדמית

אירועים

הסגל האקדמי

פרופ' אסף מידני דקן בית הספר לממשל וחברה פרופ' אסף מידני, פרופסור מן המניין, עורך-דין, מבכירי חוקרי המדינית, הניהול והמשפט הציבורי בישראל. בעל מוניטין בינלאומי אשר פרסומיו העוסקים בתחומי המדיניות הציבורית, המשפט והפוליטיקה זכו בפרסים...
ד"ר עמית קפלן ראש התוכנית לתואר שני בלימודי משפחה בבית הספר לממשל וחברה לד"ר קפלן דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב, 2010, והיא מרצה בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. במוקד העניין המחקרי שלה עומדים נושאים של משפחה, עבודה, מגדר...
פרופ' יעל השילוני-דולב מרצה בית הספר לממשל וחברה פרופסור יעל השילוני-דולב היא חוקרת מובילה העוסקת בממשק שבין סוציולוגיה, בריאות וחולי, ביו-אתיקה, משפחה, מגדר וטכנולוגיות רפואיות. מחקריה בנושאי בריאות העובר, בחירת מין הילוד, גיל ופריון, הקפאת...
ד"ר נועה לביא ראש החטיבה לתקשורת פוליטית בתואר ראשון בבית הספר לממשל וחברה ומנהלת אקדמית של התוכנית ללימודי צעירים ד"ר לביא בעלת דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות חקרה ד"ר לביא את שדה הטלוויזיה בישראל תוך התמקדות בשאלת הגדרת האיכות הטלוויזיונית בשדות יצור טלוויזיית המציאות...
ד"ר נורית השמשוני-יפה ראש החטיבה בקהילות ומנהיגות בתואר ראשון בחברה ופוליטיקה בבית הספר לממשל וחברה מרצה בכירה בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל-אביב-יפו, חוקרת ומרצה במדע המדינה- פוליטיקה השוואתית עם התמחות בפוליטיקה באפריקה המודרנית (ניגריה, קניה, והגירה מקרן אפריקה). תחומי העיסוק המרכזיים...
באנר - הרשמה לסמסטר אביב

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin