אנשים מעניינים אותך? star icon

תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה (.B.A)

התכנית בפסיכולוגיה

דקנית
פרופ' יונתה לוי
ראש התכנית
ד"ר עופר פיין
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בתואר ראשון בפסיכולוגיה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

הכירו את הכלים באמצעותם תוכלו להבין ולהשפיע:

 • בית הספר הגדול בארץ ללימודי תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה
 • תואר ראשון בפסיכולוגיה המשלב גם קורסים בסוציולוגיה
 • הכנה והכוונה ללימודים מתקדמים בארץ ובחו”ל
 • מגוון קורסים התנסותיים
 • התמחות בניהול משאבי אנוש
 • התמחות חווית משתמש (UX)
 • התמחות בפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית
 • תכנית מצטיינים

התכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה מספקת לסטודנט תשתית עיונית ומתודולוגית רחבה ומעמיקה, ומכשירה אותו להמשך לימודים לתארים מתקדמים בכל תחום שיבחר בו, כמו גם להשתלבות בשוק העבודה במגוון עיסוקים בעלי ביקוש גבוה. מספר המתקבלים לתואר שני הוא הגבוה ביותר בארץ.

הבוגרים משתלבים במגוון תפקידים בתחום משאבי האנוש, בתחום המחקר ובמכוני מחקר ובתואר שני בפסיכולוגיה ובמקצועות ייעוץ (טיפול בהבעה ויצירה, ייעוץ חינוכי, לקויות למידה ועוד). בוגרים שסיימו את מסלול ממשק אדם-מחשב יכולים להשתלב ישירות בעבודה בתחום. בוגרים רבים משתלבים בתפקידים שונים במגזר השלישי – עמותות בתחום המעורבות החברתית והחינוך.

 

 

סמסטר א'
 • מבוא לפסיכולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
  + נ"ז: 4
 • סטטיסטיקה א'
  + נ"ז: 5
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ"ז: 4
סמסטר ב'
 • מבוא לפסיכולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לפסיכולוגיה א'
 • פסיכולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה התפתחותית א'
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
 • סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס סטטיסטיקה א'
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה השיראלית א'הנמקה
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ"ז: 4
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 0 חובה השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א' היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים : 6 שעות (18 קרדיטים) למתחילי סמסטר סתיו ו 3 שעות (9 קרדיטים) למתחילי סמסטר אביב. מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר". בשאלות ניתן לפנות למייל: researh@mta.ac.il
סמסטר א'
 • שיטות מחקר
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • סדנת מחקר א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • תיאוריות של אישיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה התפתחותית ב'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • פסיכולוגיה של הלמידה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • תאוריות סוציולוגיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
 • יישומים סטטיסטיים
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מעבדה בסטטיסטיקה SPSS לימוד מוקדם של שיטות מחקר
 • סדנת מחקר ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : סדנת מחקר א', שיטות מחקר
 • תיאוריות של אישיות ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות א'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'
 • פסיכולוגיה של הלמידה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה של הלמידה א'
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר א'
 • סמינר פסיכולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר, יישומים סטטיסטיים, סדנת מחקר ב'
 • סמינר סוציולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תאוריות סוציולוגיות א', שיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות ב'
 • פסיכולוגיה חברתית א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • מבחנים והערכה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר
סמסטר ב'
 • פסיכופתולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכופתולוגיה א'
 • פסיכולוגיה חברתית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה חברתית א'
סמסטר א'
 • דינמיקה קבוצתית
  + נ"ז: 2 קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד.
 • הפרעות קשב: מוח, קוגניציה ורגשות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו-ב' תיאוריות של אישיות א'- ב' פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א' ו-ב'
 • חונכות טיפולית - נירים חלק א'
  + נ"ז: 1 קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד.
 • יהודים- ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים
  + נ"ז: 4 הרישום לקורס יינתן בעדיפות לסטודנטים החל משנה ב'. הרישום יתבצע לאחר הגרלה. מידע מפורט יישלח בהודעה נפרדת. סטודנטים בקורס זה מנועים מרישום לסמינר וקורסי בחירה אחרים של ד"ר חלבי סאמר הקורס לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט.
 • מבוא לסמים והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית- ארגונית
  + נ"ז: 2 ברישום הרגיל יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב'
 • מחקר מודרך- חלק א'
  + נ"ז: 1
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2
 • עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-א'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- התערבות פרא טיפולית- א'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- חלק א'
  + נ"ז: 1
 • פסיכולוגיה פוליטית
  + נ"ז: 2
 • קריאה ביקורתית בפרויד
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • דינמיקה קבוצתית
  + נ"ז: 2
 • האלמנטים של חוויית המשתמש
  + נ"ז: 2
 • חונכות טיפולית - נירים חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • ילדים בחירום
  + נ"ז: 2
 • מבוא ללימודי אובדן ואבל
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לסמים והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה רפואית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: תיאוריות של אישיות א', תיאוריות של אישיות ב'
 • מבחנים וחברה
  + נ"ז: 2
 • מחקר מודרך- חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • נושאים נבחרים בפסיכיאטריה ביולוגית
  + נ"ז: 2
 • עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-ב'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- התערבות פרא- טיפולית ב'
  + נ"ז: 1
 • עבודת שדה מודרכת- חלק ב'
  + נ"ז: 1
 • פרדיגמות חדשניות במחקר פסיכולוגי
  + נ"ז: 2 מיועד אך ורק לסטודנטים בתכנית מצטיינים. אינו מוצע לרישום במידע נט
סמסטר א'
 • 1968 מיתוס ומציאות 50 שנה לאחר מכן
  + נ"ז: 2
 • אפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • בין אנשים חפצים
  + נ"ז: 2
 • בית והעדר בית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • דת ומדינה בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הון, שלטון וצדק חברתי
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הרוסים באים, הרוסים באים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מבוא לשלטון מקומי
  + נ"ז: 2
 • סביבה ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • סדנת מפגשים פמיניסטיים
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של חיי היומיום
  + נ"ז: 2
 • על פוליטיקה של דיבור ושתיקה
  + נ"ז: 2
 • צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית
  + נ"ז: 2
 • קשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית א
  + נ"ז: 2
 • ריבוד, מוביליות ואי שוויון
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • רפואה, בריאות וחברה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • תיאוריות פמיניסטיות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' ומבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
 • אוכל ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • אל תירו בי אני רק הפסנתרן
  + נ"ז: 2
 • אסלאם ותרבות המערב
  + נ"ז: 2
 • הגנרציה של ערך חברתי: חונכות גנרטיבית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: קשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית א'
 • מדע פוליטיקה וחברה
  + נ"ז: 2
 • מלחמה, מדינה ושלום בעידן הסייבר
  + נ"ז: 2
 • סוגיות בתקשורת ופוליטיקה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוציולוגיה אורבנית
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של אי-אימהּות ואימהּות
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של ארגונים
  + נ"ז: 2
 • סוציולוגיה של החינוך
  + נ"ז: 2
 • פוליטיקה וחברה
  + נ"ז: 2
 • פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • קבלת החלטות וקביעת מדיניות
  + נ"ז: 2
 • קולנוע ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • קריאה למצטיינים
  + נ"ז: 2 מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' .
 • רפואה, מגדר, פריון
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר
  + נ"ז: 2
 • בארץ הנמלים שחופרות זהב: מסע בזמן אל העולם העתיק
  + נ"ז: 2
 • דיבייט ורטוריקה
  + נ"ז: 2
 • המהפכה התרבותית של שנות ה-6
  + נ"ז: 2
 • מבוא לאסתטיקה
  + נ"ז: 2
 • מבוא ליזמות
  + נ"ז: 2
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2
 • מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'
  + נ"ז: 2
 • מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'
  + נ"ז: 2
 • סרן קירקגור- היכולת להאמין
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • אמנות ותיאוריות עכשוויות
  + נ"ז: 2
 • גיבורים ונבלים בתרבות המערב
  + נ"ז: 2
 • גלובליזציה ורב תרבותיות- מבט אמנותי
  + נ"ז: 2
 • הגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה חלק ב
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: הגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה א'
 • חשיבה מדעית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לחשיבה ביקורתית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לקיימות
  + נ"ז: 2
 • מטבעות משלימים ובלוקצ'יין
  + נ"ז: 2
 • מיסטיקה ורציונליות
  + נ"ז: 2
 • מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'
 • מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'
 • קוגניציה, תסמונות נוירופסיכיאטריות ותורשה
  + נ"ז: 2
 • תרבויות המזרח בעיניים מערביות
  + נ"ז: 2
סמסטר קיץ
 • TED ואמנות הכתיבה
  + נ"ז: 2
 • מיינדפולנס
  + נ"ז: 2

תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים במיוחד ומטרתה להרחיב את אופקיהם ולהעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי הפסיכולוגיה השונים. בוגרות ובוגרי התכנית יכוונו להמשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה או לתארים מתקדמים בתחומים אחרים.

עוד על תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה >>

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”ד למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 700 לפחות ששנת הלימודים תשפ”ד היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למגוון המלגות >>

תכניות נוספות בפסיכולוגיה

star star

שאלות נפוצות

אילו התמחויות יש בתואר?

ניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה של הספורט וחווית משתמש.

האם ניתן בסיום התואר להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה?

ניתן להגיש מועמדות בכל מוסדות הלימוד כפוף לתנאי הסף.

האם ישנה התנסות מעשית במהלך התואר?

יש התנסות מעשית במסגרת הקורסים ההתנסותיים.

בוגרי פסיכולוגיה

מירב מימון
מירב מימון אלימי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מורה ורכזת שכבה בבית ספר לחינוך מיוחד

מורה ורכזת שכבה בבית ספר לחינוך מיוחד

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אביטל איזנשטט – מדעי ההתנהגות
אביטל איזנשטט

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בעלים ומנכ״ל ״מיכלי ואביטל פילאטיס״, סטודיו בוטיק

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אסף בן עובד – מדעי ההתנהגות
אסף בן עובד

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מאפיין UX בחברת Verint

בוגר בית הספר למדעי ההתנהגות

האנה קונפינו
האנה קונפינו

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

אחראית התקשורת הזרה באירוויזיון 2019

"בחרתי באקדמית משום שמדובר במוסד אינטימי יותר, שאתה לא נעלם בו. ככה ראיתי את המקום לפני שהצטרפתי ולא התבדיתי."

פטמה זבדה
פטמה זבדה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (B.A)

מנהלת את אחד המרכזים הקהילתיים החשובים ביפו

"הפעילות תחת החממה ליזמות באקדמית פיתחה אותי ברמה מאוד גבוהה, השפיעה עלי, וזה גם חלק ממה שאני עושה היום"

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

אלדר חבושה
אלדר חבושה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוג המתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, ובמבוגרים

״זאת אחריותו של "הדור הוותיק" להבין לתוך איזה עולם "הדור החדש" הגיע ואת ההשפעות ההדדיות שמתקיימות ביניהם״.

שירה אליאס רוטר
שירה רוטר אליאס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מטפלת בשיטת ה"התמקדות" ובשיטת הקונסטלציה המשפחתית.

"פיתחתי סדנאות שבהן אני מלמדת התמקדות בהתאמה למי שיש issues עם אוכל וגוף. לקבל את עצמנו כפי שאנו במקום לבקר…

מיכל טופז
מיכל טופז – פורגס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

עמותת "שיקום אחר", לשיקום תעסוקתי לבעלי מוגבלויות.

"יש סיפוק מאד גדול, באמת כיף, אבל עדיין יש הרבה תסכולים כמו בכל עסק עצמאי. נקודות האור הן כשמסתכלים מהצד…

ליאור כרמל
ליאור כרמל

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

ממקימי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"אם יש משהו שאני מסופק ממנו בעיקר הוא שפתחתי את תנועת הצופים לאוכלוסיות חדשות שלפני כן לא חשבו שיוכלו להשתלב..." 

טל רשף בן מרדכי, בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באקדמית
טל רשף בן מרדכי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

"הלימודים גרמו לנו להסתקרן, לשאול שאלות, וכמובן איך אפשר שלא... לאתגר את המובן מאליו... "

טליה שיאון
טליה שיאון

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מנהלת עמותת "מרכז אנוש"

"ראיתי עולם שמאוד משך אותי ומאוד סיקרן ואז המשכתי כמדריכה והתקדמתי..".

מורן ציפר גולדנברג
מורן ציפר גולדנברג

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

יזמית חברתית בתחום הבין-דורי.

"כשהייתי חוזרת הביתה הרגשתי ריקנות. הרגשתי שחסרה לי תחושת הסיפוק והעשייה המשמעותית".

הסגל האקדמי בלימודי פסיכולוגיה

פרופ' יונתה לוי דקנית בית הספר למדעי ההתנהגות כיהנה כפרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה ובפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית. התמחתה בהתפתחות שפה ובפסיכולוגיה התפתחותית. מחקריה עסקו בשפה, קריאה ויכולות קוגניטיביות בילדים. בהמשך פנתה לחקור...
ד"ר עופר פיין ראש התכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה, בית הספר למדעי ההתנהגות
פרופ' גיל גולדצויג מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. “אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
פרופ' רפאל שניר ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני רפאל שניר, פרופסור לפסיכולוגיה ארגונית, הוא ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ומייסדה. הוא משמש גם כראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת התואר הראשון במדעי ההתנהגות....
מר טל סולומון ראש מסלול חווית משתמש בתואר ראשון בפסיכולוגיה טל הוא בוגר האקדמית ובעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת אנוש מהטכניון. מרצה מוביל בתעשיית ה- UX הישראלית, בעבר בכיר בקבוצת ה- UX והמחקר בחברת Autodesk בה...
ד"ר עופר מונר מרצה במסלול חווית משתמש בתואר ראשון בפסיכולוגיה לד”ר מונר, מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות, דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת ת”א, 12 שנות ניסיון באפיון מוצרים ומערכות מורכבות בחברות מוצר ופרויקטים בארץ ובחו”ל, ראש התוכנית ללימודי...
ד"ר דלית לב-ארי מרגלית ראש מסלול פסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית בתואר ראשון בפסיכולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות
ההרשמה בעיצומה