קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

ילדים בחירום

מרצה
גב' טלי ורסנו
מייל
talivers@hosencenter.org.il

הסטודנטים יכירו את תיאוריות של התנהגות במצבי חירום. הסטודנטים ילמדו לזהות תגובות של ילדים ומתבגרים במצבי חירום. הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות של עזרה ראשונה נפשית (ליישום ע”י אנשים שאינם בעלי מקצוע). הסטודנטים יכירו תיאוריות בתחומי המניעה וההתמודדות ויוכלו לפתח מודל בסיסי של תכנית כזו. כל זאת, תוך שילוב תכנים עדכניים משדה העשייה וניתוח אירועי אמת.

במערכה המודרנית הגבול  ‘חזית’ לבין ‘עורף’ מיטשטש. ילדים בעל כורחם מבלי שיבחרו בכך עלולים להיקלע למצב חירום מתמשך, חשופים למציאות משתנה תדיר ומאיימת.

מצבי חירום וסיכון בהם ילדים עלולים להימצא מעלים שאלות הנמצאות על התפר בין פסיכולוגיה, חינוך וערכים:

האם צריך והאם ניתן להכין ילדים לאירועים כמו מתקפות טילים או לאסונות טבע?

תפקידו של מי להכין את הילדים: הורים? בתי ספר?

כיצד נכון אם בכלל להכין ילדים למצבים כאלו?

האם יש מקום ל ‘הפחדה’ ופאניקה?

האם גם לילדים ולנוער יש תפקידים בזמן חירום?

האם ניתן לפתח חוסן נפשי בקרב ילדים ומתבגרים?

על מנת לענות על שאלות אלו יש להכיר תאוריות על התנהגות אוכלוסייה במצבי חירום ובתוך כך מודלים ספציפיים העוסקים בילדים. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים מתחומי התנהגות אוכלוסייה במצבי חירום. בנוסף המרצים יציגו דוגמאות וחוויות ממצבי אמת ומפעולות הכנה המבוצעות היום בשטח.

הקורס מיועד לסטודנטים מהתואר הראשון בפסיכולוגיה תלמידי שנה ב’ ומעלה

יום פתוח וירטואלי - חמישי 30.3 בשעה 17:30