בין עולם פנימי למציאות חיצונית star icon

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה לפסיכולוגיה קלינית

דיקן
פרופ' חיים עינת
ראשת המגמה
ד"ר שולמית גלר
משך הלימודים
שנתיים
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית

מטרת התואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית להכשיר את בוגריה לעולם הטיפול העדכני תוך פיתוח חשיבה רבגונית ויכולת לנוע ולשלב בין מיומנויות קליניות ויכולות מחקריות. בהתאמה, לימודי הליבה במגמה נועדו על מנת להקנות ידע נרחב ועדכני ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, האבחון, הריאיון הקליני והטיפול וכן ידע והיכרות עם כלים ומתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני.

ליבת התכנית בלימודי התואר השני בפסיכולוגיה כוללת קורסי מבוא וקורסי העמקה בתחומים אלה, במסגרתם נחשפים הסטודנטים להמשגות בתחום הפסיכופתולוגיה המתבססות על מודלים פסיכולוגיים, התפתחותיים, ביולוגיים ורב-תרבותיים; היכרות והתנסות במגוון כלי אבחון וראיון עם דגש על ראייה כוללת של הפרט; וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול, כולל גישות פסיכודינמיות, מערכתיות-משפחתיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ועבודה קבוצתית. בנוסף, מקבלים הסטודנטים קורס ביסודות הפסיכופרמקולוגיה. הלימודים בתואר כוללים התנסות מעשית (פרקטיקום) במסגרות ציבוריות של בריאות הנפש.

ההתנסות המעשית מלווה בהדרכה בשדה וכן בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, הניתנות ע”י מדריכים קליניים בכירים מתוך סגל המגמה. המגמה מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים.

V מסלול מחקרי (עם תזה)

V מסלול ללא תזה

במסלול הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית מוצעים קורסים ייחודיים והתנסות מעשית (פרקטיקום) עם דגש על התפתחות, טיפול במשחק, עבודה טיפולית עם הורים ושאר נושאים הרלוונטיים לפסיכולוגיה הקלינית של הילד.

תוכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ”ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ”ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א’ – בסמסטר ב’ בשנה א’, פרקטיקום ב’ – בסמסטר קיץ בשנה א’ ופרקטיקום ג’ – בסמסטר א’ בשנה ב’).

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • הריאיון הקליני (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • התפתחות ופסיכופתולוגיה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל:הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2 בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות
 • פסיכופתולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א'
 • עקרונות הטיפול הפסיכודניאמי ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - עקרונות הטיפול הפסיכודניאמי א', הדרכה לפרקטיקום א' ו- ב' לימוד במקביל: הדרכה לפרקטיקום ג' ופרקטיקום
 • הקבוצה - תיאוריה ופרקטיקה
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה
  + נ"ז: 2 סטודנטים במסלול רגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • אבחון והערכה של האישיות ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א' ו- ב'
 • CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: V
 • עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4

ראשת התכנית: ד”ר רות זליגמן

תוכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ”ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ”ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א’ – בסמסטר ב’ בשנה א’, פרקטיקום ב’ – בסמסטר קיץ בשנה א’ ופרקטיקום ג’ – בסמסטר א’ בשנה ב’).

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • הריאיון הקליני (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • התפתחות ופסיכופתולוגיה בילדות ובבגרות
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק: פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל:הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: פרקטיקום
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2 בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א'
 • המשך סמינר עבודת מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה
  + נ"ז: 2 סטודנטים במסלול רגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • אבחון והערכה של האישיות ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק - פסיכופתולוגיה א' ו- ב'
 • ממטופל למשפחה
 • עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים
  + נ"ז: 2 ד"ק: עקרונות הטיפול הפסיכו דינאמי בילדים א'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: V
 • עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4
 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע של 90 לפחות (89.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון 105 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ב. ממוצע 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון בין 100-104 לפחות בבחינת המתא”ם.
  או:
  ג. ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85.

 

 • מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא”ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא”ם ממוצע 70% של ששת החלקים. בכפוף לממוצע תואר ראשון 90.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו”ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אמיר צנדקוביץ
אמיר צנדקוביץ

תואר ראשון במדעי ההתנהגות (.B.A) ותואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A), האקדמית תל־אביב-יפו

פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי שיקומי רעות, תל אביב

בוגר תואר ראשון ושני בבית הספר למדעי ההתנהגות

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

"חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת".

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

"ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים".

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' עינת חיים מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהן כראש התכנית לתואר שני מחקרי בפסיכולוגיה בשש מגמות הלימוד בה.   Specialize in psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying...
banner