מי אמר חווית משתמש? מסלול ראשון מסוגו באקדמיה הישראלית star icon

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

התמחות בחוויית משתמש

דיקן
פרופ' חיים עינת
ראש התכנית
טל סולומון
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בפסיכולוגיה בהתמחות חוויית משתמש

בשנים האחרונות “חוויית משתמש״ (UX) הפכה מושג שגור בעולם ההייטק והמקצוע “מאפיין/ת חוויית משתמש” (UX Designer) הפך למקצוע נדרש ומבוקש. תחום חוויית המשתמש נסמך על עקרונות אינטראקציית אדם-מחשב ומשלב עקרונות פסיכולוגיים (תפיסה, קשב, קבלת החלטות, רגש, זיכרון ועוד), הנדסת אנוש (עיצוב תצוגות, בקרים ועוד), סטטיסטיקה, אנתרופולוגיה, מדעי המחשב, מערכות מידע ותחומים נוספים ומגוונים. עקרונות אלו משמשים לעיצוב ממשקי משתמשים, כגון: אתרי אינטרנט, אפליקציות, דשבורדים וכל ממשק המיועד לאינטראקציה עם בני אדם. אפשרויות התעסוקה ומגוון התפקידים תחת מניפת “חוויית המשתמש” רחב מאוד, ומאפשר השתלבות כמאפייני חוויית משתמש, חוקרי חוויית משתמש, מהנדסי אנוש, מומחי שמישות, מנהלי מוצר ועוד.

 

היקף ההתמחות הוא 20 נקודות זכות (נ”ז). סטודנטים/ות המעוניינים ללמוד בהתמחות זו נדרשים להירשם לקורס ״מבוא לחוויית משתמש (UX)״ המתקיים בסמסטר ב׳ של השנה הראשונה לתואר.  הסטודנטים/ות בעלי הציון הגבוה ביותר בקורס הממיין יוכלו להתקבל להתמחות. הלימודים יתקיימו בשנים ב׳ ו-ג׳ של הלימודים לתואר.

 

מסלול חוויית משתמש כולל גם התמחות מעשית המתקיימת במהלך שנה ג׳ ודורשת מהסטודנטים/ות 8 שעות התמחות מעשית בפועל (מעבר לשעות הלימודים במכללה).

* קורסי המסלול כוללים מטלות בית רבות, במטרה לתרגל באופן מעשי חוויית משתמש.

* בחלק מהקורסים הציון המסכם ייקבע על בסיס מבחן מסכם ובחלק על בסיס עבודת הגשה מסכמת.

 

שימו לב: ייתכן ותידרש בחינה נוספת או ריאיון אישי על מנת להבטיח השתתפות בהתמחות.

שם ההתמחות אינו נרשם על גבי תעודת התואר.

יש לכם שאלות? טל סולומון, ראש התכנית, ישמח לענות:
talsolom@mta.ac.il

ההתמחות בחוויית משתמש מגדיל את הפוטנציאל התעסוקתי ואת האפשרות ללימודים מתקדמים. החומר הנלמד בהתמחות מהווה תשתית ייחודית אשר תתרום לסטודנטים בכל תחום בהם יחליטו לעסוק, ללמוד או לחוקר, כגון:

 • השתלבות בעולם ההייטק, תעשיות תכנון ועיצוב רבות וארגונים בעלי מחלקות לאפיון ועיצוב חוויית משתמש.
 • לימודי תואר שני בפסיכולוגיה בכלל המסלולים הנלמדים בארץ ובחו”ל, כגון: פסיכולוגיה קלינית, ארגונית, תעסוקתית, חינוכית ועוד.
 • לימודים לתארים מתקדמים באינטראקציית אדם-מחשב, הנדסת אנוש ופסיכולוגיה קוגניטיבית בארץ ובחו”ל.
 • לימודים לתואר שני בתחומים אחרים, כגון: ייעוץ ארגוני, חינוך, סוציולוגיה ועוד.
סמסטר א'
 • מבוא לפסיכולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
  + נ"ז: 4
 • סטטיסטיקה א'
  + נ"ז: 5
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ"ז: 4
סמסטר ב'
 • מבוא לפסיכולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לפסיכולוגיה א'
 • פסיכולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה התפתחותית א'
 • פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
 • סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס סטטיסטיקה א'
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה השיראלית א'הנמקה
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ"ז: 4
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 0 חובה השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א' היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים : 6 שעות (18 קרדיטים) למתחילי סמסטר סתיו ו 3 שעות (9 קרדיטים) למתחילי סמסטר אביב. מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר". בשאלות ניתן לפנות למייל: researh@mta.ac.il
 • מבוא לחוויית משתמש
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • סדנת מחקר א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: סטטיסטיקה ב', השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
 • תיאוריות של אישיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה התפתחותית ב'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • פסיכולוגיה של הלמידה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • תאוריות סוציולוגיות א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מבוא למחקר UX
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: עמידה בתנאי הקבלה למסלול בתום שנה א׳
 • מבוא לעיצוב ואסתטיקה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: עמידה בתנאי הקבלה למסלול בתום שנה א׳
סמסטר ב'
 • יישומים סטטיסטיים
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מעבדה בסטטיסטיקה SPSS לימוד מוקדם של שיטות מחקר
 • סדנת מחקר ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : סדנת מחקר א', שיטות מחקר
 • תיאוריות של אישיות ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות א'
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'
  + נ"ז: 2 לימוד מוקדם של : פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'
 • פסיכולוגיה של הלמידה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה של הלמידה א'
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מיקרוקופי - אפיון ועיצוב שפה
  + נ"ז: 2
 • מבוא להנדסת גורמי אנוש
  + נ"ז: 2
 • אפיון מערכות מורכבות
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • סמינר פסיכולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר, יישומים סטטיסטיים, סדנת מחקר ב'
 • סמינר סוציולוגי (שנתי)
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תאוריות סוציולוגיות א', שיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות של אישיות ב'
 • פסיכולוגיה חברתית א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לפסיכולוגיה ב'
 • מבחנים והערכה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: שיטות מחקר
 • מחקר UX מתקדם
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: עובר במבוא למחקר UX
סמסטר ב'
 • פסיכופתולוגיה ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכופתולוגיה א'
 • פסיכולוגיה חברתית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: פסיכולוגיה חברתית א'
 • חוויית משתמש מעשי
  + נ"ז: 2 + 6 שעות התמחות מעשית דרישות קדם: ציון עובר במחקר UX מתקדם
הסמינרים
 • עיצוב מעצים משתמשים/ות (User Empowerment Design)
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים והתאמות מסוימות בהיצע הקורסים.
 • החווייה האנושית (The Human Experience)
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים והתאמות מסוימות בהיצע הקורסים.
 • עיצוב ממשקים למערכות מידע משכנעות (Persuasive Systems Design)
  + נ"ז: 4 * ייתכנו שינויים והתאמות מסוימות בהיצע הקורסים.

תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים במיוחד ומטרתה להרחיב את אופקיהם ולהעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי הפסיכולוגיה השונים. בוגרות ובוגרי התכנית יכוונו להמשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה או לתארים מתקדמים בתחומים אחרים.

עוד על תכנית המצטיינים לתואר ראשון בפסיכולוגיה >>

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”ג למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 700 לפחות ששנת הלימודים תשפ”ג היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למגוון המלגות >>

תכניות נוספות בפסיכולוגיה

star star

שאלות נפוצות

אילו התמחויות יש בתואר?

ניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה של הספורט וחווית משתמש.

האם ניתן בסיום התואר להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה?

ניתן להגיש מועמדות בכל מוסדות הלימוד כפוף לתנאי הסף.

האם ישנה התנסות מעשית במהלך התואר?

יש התנסות מעשית במסגרת הקורסים ההתנסותיים.

בוגרי פסיכולוגיה

מירב מימון
מירב מימון אלימי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מורה ורכזת שכבה בבית ספר לחינוך מיוחד

מורה ורכזת שכבה בבית ספר לחינוך מיוחד

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אביטל איזנשטט – מדעי ההתנהגות
אביטל איזנשטט

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בעלים ומנכ״ל ״מיכלי ואביטל פילאטיס״, סטודיו בוטיק

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אסף בן עובד – מדעי ההתנהגות
אסף בן עובד

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מאפיין UX בחברת Verint

בוגר בית הספר למדעי ההתנהגות

האנה קונפינו
האנה קונפינו

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

אחראית התקשורת הזרה באירוויזיון 2019

"בחרתי באקדמית משום שמדובר במוסד אינטימי יותר, שאתה לא נעלם בו. ככה ראיתי את המקום לפני שהצטרפתי ולא התבדיתי."

פטמה זבדה
פטמה זבדה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (B.A)

מנהלת את אחד המרכזים הקהילתיים החשובים ביפו

"הפעילות תחת החממה ליזמות באקדמית פיתחה אותי ברמה מאוד גבוהה, השפיעה עלי, וזה גם חלק ממה שאני עושה היום"

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

אלדר חבושה
אלדר חבושה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוג המתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, ובמבוגרים

״זאת אחריותו של "הדור הוותיק" להבין לתוך איזה עולם "הדור החדש" הגיע ואת ההשפעות ההדדיות שמתקיימות ביניהם״.

שירה אליאס רוטר
שירה רוטר אליאס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מטפלת בשיטת ה"התמקדות" ובשיטת הקונסטלציה המשפחתית.

"פיתחתי סדנאות שבהן אני מלמדת התמקדות בהתאמה למי שיש issues עם אוכל וגוף. לקבל את עצמנו כפי שאנו במקום לבקר…

מיכל טופז
מיכל טופז – פורגס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

עמותת "שיקום אחר", לשיקום תעסוקתי לבעלי מוגבלויות.

"יש סיפוק מאד גדול, באמת כיף, אבל עדיין יש הרבה תסכולים כמו בכל עסק עצמאי. נקודות האור הן כשמסתכלים מהצד…

ליאור כרמל
ליאור כרמל

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

ממקימי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"אם יש משהו שאני מסופק ממנו בעיקר הוא שפתחתי את תנועת הצופים לאוכלוסיות חדשות שלפני כן לא חשבו שיוכלו להשתלב..." 

טל רשף בן מרדכי, בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באקדמית
טל רשף בן מרדכי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

"הלימודים גרמו לנו להסתקרן, לשאול שאלות, וכמובן איך אפשר שלא... לאתגר את המובן מאליו... "

טליה שיאון
טליה שיאון

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מנהלת עמותת "מרכז אנוש"

"ראיתי עולם שמאוד משך אותי ומאוד סיקרן ואז המשכתי כמדריכה והתקדמתי..".

מורן ציפר גולדנברג
מורן ציפר גולדנברג

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

יזמית חברתית בתחום הבין-דורי.

"כשהייתי חוזרת הביתה הרגשתי ריקנות. הרגשתי שחסרה לי תחושת הסיפוק והעשייה המשמעותית".

הסגל האקדמי

פרופ' עינת חיים מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהן כראש התכנית לתואר שני מחקרי בפסיכולוגיה בשש מגמות הלימוד בה.   Specialize in psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying...
ד"ר עופר פיין ראש התכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה, בית הספר למדעי ההתנהגות
מר טל סולומון ראש מסלול חווית משתמש בתואר ראשון בפסיכולוגיה טל הוא בוגר האקדמית ובעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת אנוש מהטכניון. מרצה מוביל בתעשיית ה- UX הישראלית, בעבר בכיר בקבוצת ה- UX והמחקר בחברת Autodesk בה...
ד"ר עופר מונר מרצה במסלול חווית משתמש בתואר ראשון בפסיכולוגיה לד”ר מונר, מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות, דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת ת”א, 12 שנות ניסיון באפיון מוצרים ומערכות מורכבות בחברות מוצר ופרויקטים בארץ ובחו”ל, ראש התוכנית ללימודי...
banner