להשפיע על התפתחות דור העתיד star icon

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית

דיקן
פרופ' חיים עינת
ראשת המגמה
ד"ר דפנה דולברג
היקף הלימודים
שנתיים
מבנה הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית

מטרת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית היא להכשיר פסיכולוגים התפתחותיים לעבודה בטיפול אבחון ויעוץ במסגרות שונות המטפלות בתינוקות, פעוטות ילדים והוריהם כגון מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש, שרותי רווחה ועוד.

התוכנית עונה על דרישות הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית, המסיימים בהצלחה יוכלו לפנות להתמחות.

התוכנית במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית מקנה בסיס רחב ויסודי של ידע תאורטי מחקרי ויישומי בתחומי התפתחות שונים. מכשירה את הסטודנטים להבנה והתערבות בתהליכים התפתחותי פסיכולוגיים תקינים ופתולוגיים תוך רכישת מיומנויות והבנת יחסי הגומלין המורכבים בין הפרט לסביבתו.  התוכנית מקנה לסטודנטים ידע וכלים לגבי שיטות הערכה ואבחון, בתחום מניעה טיפול והתערבות ברמות שונות החל מרמת הפרט והמשפחה דרך מוסדות שילדים משולבים בהם, ועד למדיניות כלפי ילדים. מוקנית הבנה מעמיקה של שיטות מחקר התפתחותי- עריכת ראיונות ותצפיות, גישות  איכותניות, ושיטות סטטיסטיות רלוונטיות. נדרשת עבודת גמר מחקרית.

תכנית הלימודים הינה בהיקף של כ-60 נ”ז.  דוגמאות לנושאים שנלמדים: בתחום ההתערבות נלמדים נושאים הקשורים לאבחון, טיפול בילדים הדרכת הורים טיפול הורה-ילד, מדיניות, מניעה, ועוד.

ובדגש מחקרי -התפתחות  חברתית- כוללת התקשרות, יחסים במשפחה, דמוי עצמי, ויסות רגשי ועוד. התפתחות פסיכופיזיולוגית –גנטיקה הפרעות נוירולוגיות ועוד ; פסיכולוגיה קוגניטיבית – התפתחות של אינטליגנציה זיכרון שפה וועוד.

פרקטיקום– הלימודים במכללה מלווים בעבודה במסגרות בהם מטפלים בילדים, ובהדרכה הן במקום הפרקטיקום והן במכללה. במחצית השניה של השנה הראשונה ההתנסות היא בפרה-פרקטיקום. לאחר חופשה בקיץ (שבה למשל אפשר להתקדם בעבודת הגמר), במשך שנת הלימודים השניה הסטודנטים משתלבים יומיים בשבוע בעבודה במסגרות שונות בצוות רב מקצועי באבחון, טיפול וביעוץ.

​✔ מסלול מחקרי (עם תזה) – הענקת התואר בפסיכולוגיה התפתחותית במסלול עם תזה מותנת באישור המל”ג.

✔ מסלול ללא תזה

מטרת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית היא להכשיר פסיכולוגים התפתחותיים שיוכלו להתמחות ולעבוד במסגרות שונות של הגיל הרך (אוכלוסיית תינוקות פעוטות וילדים צעירים), ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש ועוד.

תכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית הינה בהיקף 60 נ”ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינר. לבד מהקורסים והסמינר, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום יומיים בשבוע (פרה-פרקטיקום בשנה א בסמסטר ב’. פרקטיקום-במשך שנת הלימודים השניה, במשך סמסטר א’ ו-ב’.
קולוקויום – השתתפות במפגשים להרצאה לכל המגמה פעמיים בכל סמסטר, הגשת עבודת מחקר לגמר.

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • אבחון ילדים התפתחותי א'
  + נ"ז: 4
 • מודלים של התפתחות רגשית וחברתית בפרספקטיבה אקולוגית
  + נ"ז: 2
 • התפתחות נורמטיבית קוגניטיבית – מינקות ועד התבגרות
  + נ"ז: 2
 • הפרעות נוירו -התפתחותיות
  + נ"ז: 2
 • התצפית ההתפתחותית במחקר: הערכה והתערבות (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון ילדים התפתחותי ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • התפתחות נורמטיבית רגשית וחברתית – ינקות וגיל הרך
  + נ"ז: 2
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית
  + נ"ז: 2
 • קשר הורה-ילד: התמודדות, אתגרים והתערבות
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק: לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • התפתחות נורמטיבית רגשית וחברתית – ילדות והתבגרות
  + נ"ז: 2
 • שיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכולוגיה התפתחותית
  + נ"ז: 2
 • טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)
  + נ"ז: 2
 • הפרעות בקשת האוטיסטית
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק: לימוד במקביל: פרקטיקום
 • המשך סמינר עבודת גמר
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • בניית תכנית התערבות מערכתית: אקולוגיה ומדיניות
  + נ"ז: 2
 • הורות בראייה רב-תחומית ומחקרית
  + נ"ז: 2
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4
 • קורס בחירה
  + נ"ז: 2 סטודנטים ישתתפו בקורס בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א’- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא”ם.
או
ב’- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85.
או
ג’- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא”ם.

  

 • מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא”ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא”ם ממוצע 70% של ששת החלקים, כפוף לממוצע תואר ראשון 89.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו”ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אמיר צנדקוביץ
אמיר צנדקוביץ

תואר ראשון במדעי ההתנהגות (.B.A) ותואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A), האקדמית תל־אביב-יפו

פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי שיקומי רעות, תל אביב

בוגר תואר ראשון ושני בבית הספר למדעי ההתנהגות

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

"חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת".

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

"ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים".

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' עינת חיים מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהן כראש התכנית לתואר שני מחקרי בפסיכולוגיה בשש מגמות הלימוד בה.   Specialize in psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying...
ד"ר דפנה דולברג ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית בבית הספר למדעי ההתנהגות
פרופ' גיל גולדצויג מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. “אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
ד"ר אייל כהן מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות פסיכולוג קליני בעל קליניקה פרטית, ומרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות. במסגרת לימודי הדוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן חקר אובדנות וקבלת החלטות. התמחה בטיפול בילדים ובני-נוער וכן ביחידה פוסט-אשפוזית למבוגרים.
banner