קידום בריאות נפשית בבית הספר ובקהילה star icon

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית

דיקן
פרופ' חיים עינת
ראש המגמה
ד"ר סמי חמדאן
משך התכנית
שנתיים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

מטרת התכנית בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית באקדמית היא להכשיר סטודנטים מצטיינים להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית באמצעות:

 1. הקניית ידע הנדרש לפסיכולוג חינוכי: פסיכולוגיה חינוכית, רפואית, קלינית, התפתחותית וארגונית- מערכתית.
 2. הכרת שיטות הערכה וחקר הכלים העומדים לרשות הפסיכולוג החינוכי
 3. פיתוח הידע המקצועי
 4. למידה ויישום מודלים קלאסיים ועדכניים לאבחון פסיכו-דיאגנוסטי הן פרטני והן מערכתי קהילתי
 5. למידה ויישום שיטות טיפול פרטניות, משפחתיות ומערכתיות הרלוונטיות לעבודות היומית של פסיכולוג חינוכי: הלימודים יתבססו על שילוב של דיסציפלינות המתארות ומסבירות תהליכים התפתחותיים, קוגניטיביים ופסיכולוגיים נורמטיביים ופתולוגיים, תוך כדי הבנת השפעתם של יחסי הגומלין בין הפרט לסביבתו על תהליכים אלה. לימודי הליבה יאפשרו רכישת ידע ומיומנויות בתחומים השונים של אבחון פרטני ומערכתי, פסיכותרפיה והתערבות פסיכולוגית מערכתית במצבי לחץ וטראומה. הסטודנט ירכוש ידע תיאורטי, מתודולוגי ויישומי בקידום רווחה נפשית בקהילה.

 

V מסלול מחקרי ( עם תזה*)

V מסלול ללא תזה

הקבלה לתכנית עם תזה תתאפשר לקראת סוף סמסטר א בשנה הראשונה ובכפוף לתנאי הקבלה.

 

*בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 27.10.2020 הוענקה למכללה הסמכה זמנית להעניק תואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית לתקופה של שלוש שנים.

עם סיום הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, מוסמכי התכנית יוכלו להשתלב כמתמחים ובהמשך כפסיכולוגים חינוכיים מומחים במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים, במסגרת השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים.

תוכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ”ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ”ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א’ – בסמסטר א’ בשנה א’, פרקטיקום ב’ – בסמסטר ב’ בשנה א’, פרקטיקום ג’ – בסמסטר א’ בשנה ב’ ו פרקטיקום ד’ – בסמסטר ב’ בשנה ב’).

 • בשנה ב’ על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 • סטודנטים במסלול הרגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.
סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • אספקטים בפסיכולוגיה התפתחותית
  + נ"ז: 2
 • יסודות לאבחון לקויות למידה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • הדרכה לפרקטיקום חינוכית א'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים א'
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים ב'
  + נ"ז: 2
 • יסודות לאבחון לקויות למידה ב'
  + נ"ז: 2
 • טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים
  + נ"ז: 2
 • פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • הדרכה לפרקטיקום חינוכית ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
 • סמינר מחקר
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • פסיכודיאגנוסטיקה של קלויות למידה
  + נ"ז: 2
 • טיפול ממוקד וקצר מועד בילדים
  + נ"ז: 2
 • קשר הורים/בית ספר: המפגש בין פסיכואנליזה, פדגוגיה וקהילה
  + נ"ז: 2
 • הנחיית קבוצות לפסיכולוגים חינוכיים א'
  + נ"ז: 2
 • התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והתערבות מערכתית במסגרת ביה"ס ומערכות בקהילה א'
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה (ללא תזה)
  + נ"ז:4
 • הדרכה לפרקטיקום חינוכית ג'
  + נ"ז:2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והתערבות מערכתית במסגרת ביה"ס ומערכות בקהילה א'
  + נ"ז: 2
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • אבחון וטיפול בהפרעת קשב
  + נ"ז: 4
 • הנחיית קבוצות לפסיכולוגים חינוכיים ב'
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 2

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א’- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא”ם.
או
ב’- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85.
או
ג’- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא”ם.

 

 • מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא”ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא”ם ממוצע 70% של ששת החלקים, כפוף לממוצע תואר ראשון 89.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו”ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אמיר צנדקוביץ
אמיר צנדקוביץ

תואר ראשון במדעי ההתנהגות (.B.A) ותואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A), האקדמית תל־אביב-יפו

פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי שיקומי רעות, תל אביב

בוגר תואר ראשון ושני בבית הספר למדעי ההתנהגות

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

"חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת".

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

"ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים".

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' עינת חיים מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהן כראש התכנית לתואר שני מחקרי בפסיכולוגיה בשש מגמות הלימוד בה.   Specialize in psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying...
פרופ' סמי חמדאן ראש מגמה בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית בבית הספר למדעי ההתנהגות
פרופ' גיל גולדצויג מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. “אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
banner