קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

עבודת שדה מודרכת

מרצה
ד"ר מרב כהן ציון

מטרת הקורס ללוות סטודנטים המתנסים ונחשפים לסביבה טיפולית ו/או במסגרת המספקת שירותים חברתיים. הקורס מאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך לבחון את עצמם בתחום הטיפולי, לבחון את החוויה שלהם כמו גם את הרגישות, המודעות והכישורים הרלוונטיים לעבודה טיפולית. הקורס ייתן גם אוריינטציה תיאורטית ראשונית בסבך השפה הטיפולית ומגוון הגישות הטיפוליות.

לאורך שנת הלימודים יעמדו במוקד הדיון נושאים הרלוונטיים להתפתחות התהליך הטיפולי

 

הקורס יערך בצורה של מפגשים כיתתיים בהם יעלו המשתתפים לדיון נושאים הקשורים לאירועים ספציפיים שהם התנסו איתם ,ואת התחושות והפרשנויות המלוות את החוויות הללו. הדיונים הכיתתיים יאפשרו בחינה ועיבוד של החוויה בסביבה בטוחה. המרצה ילווה את הדיון ויספק את מסגרת התיאורטית ומושגים לתחילת ההבנה של תחום הטיפול הנפשי, בריאות הנפש ,התמודדויות עם קשיים (נפשיים ואחרים) ותהליכים לשינוי פסיכולוגי/התנהגותי/שיקומי . ליווי המרצה אינו תחליף להדרכה המקצועית וניתנת במסגרות הקורס דורש השקעה רגשית משמעותית כמו גם השקעה בזמן!

שיטת ההוראה התלמידים ידרשו להביא לשיעורים חומר כתוב המתעד תהליכים שהם עוברים במקום ההתנסות. בכל שיעור יציגו כשניים עד שלושה תלמידים. לאחר ההצגה יערך דיון בקבוצה על החומר שיובא. לאורך שנת הלימודים יעמדו במוקד הדיון נושאים הרלוונטיים להתפתחות התהליך הטיפולי. היקף הקורס – 2 סמסטריאליות לאורך השנה פעם בשבועיים.

הקורס מיועד לקבוצה קטנה של כ- 12 סטודנטים משנים ב’ ו- ג’ לקורס יתקבלו רק תלמידים המתנדבים במקום טיפולי לאורך שנת הלימודים ויביאו אישור על כך. לא כל מקום התנדבות מאפשר כניסה לקורס, מקום ההתנדבות מותנה באישור של המרצה. במנהל בית הספר יש קלסר עם מקומות אופציונליים שאושרו. הסטודנטים לא חייבים להתנדב דווקא במקומות אלו אולם כל מקום התנדבו חייב להיות מאושר ע”י המרצה. אם יהיו עודף נרשמים, הרישום לקורס הוא על בסיס הגרלה.

הקורס הוא קורס התנסותי ולכן אינו פתוח למי שהשתתף בעבר או משתתף השנה בקורסים: נירים, התערבות פרא-טיפולית בגיל הרך, עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה, נפש בריאה בגוף חולה

ההרשמה בעיצומה