קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

מחקר מודרך חלק א’+ב’

מרצה
ד"ר שרון זיו ביימן
דוא"ל
sharon@beiman.co.il

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים שסיימו לפחות שנה אחת של לימודים בתוכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו להשתתף בעשייה מחקרית בתחום הפסיכותרפיה באופן מודרך ומונחה. המחקר המונחה יאפשר לסטודנטים היכרות ראשונית עם שיטות טיפול ושיטות מחקר בתחום הטיפול, מפגש עם חומרים טיפוליים, רכישת מיומנות ניתוח של פגישות טיפוליות והתנסות בעבודת צוות מחקרית.

ההכשרה, העבודה המחקרית, ההדרכה והרפלקציה יתקיימו במסגרת מעבדת המחקר של “מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה” בביה”ס למדעי ההתנהגות במכללה. עבודתם המחקרית של הסטודנטים תהיה בהיקף של 75 שעות בנוסף ל 48 שעות למידה תיאורטית, הכשרה ורפלקציה. עבודתם של הסטודנטים תרומה משמעותית לפרויקטים מחקרים בתחום.

הקורס יאפשר לסטודנטים לפתח את הידע שלהם על פסיכותרפיה, להכיר מקרוב עשייה טיפולית, לפתח ידע על מחקר בתחום הפסיכותרפיה ולפתח מיומנויות מחקריות, כמו גם לעמוד מקרוב על המיומנויות הנדרשות ממטפלים ולהכירן היטב. הקורס מהווה הכנה מצוינת להמשך לימודים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה ויכול לאפשר לסטודנטים להכיר את עצמם ואת יכולותיהם בתחום.

לאורך הקורס ילמדו הסטודנטים 2 יחידות הוראה:

·         מבוא לפסיכותרפיה וייעוץ (8 שעות)- היסטוריה של התחום והיכרות עם גישות.

·         מבוא למחקר בפסיכותרפיה (4 שעות)- היכרות והדגמת מודלים.

הסטודנטים יתנסו בעבודה מחקרית שתתמקד בתמלול וניתוח פגישות טיפוליות ממאגר מחקר הדוקטורט של ד”ר שרון זיו ביימן שעסק במערך הקשרים בין סוגים שונים של חשיפה עצמית של המטפל לבין תוצאות הטיפול והפגישה ובהשפעה הממתנת של משתני המטופל על מערך קשרים זה. ההתנסות תכלול:

·         הכשרה בסיווג מיומנויות טיפוליות –30 שעות

·         תמלול של שתי פגישות טיפוליות

·         סיווג התערבויות המטפל בפגישה באמצעות כלי מחקר מובנים בצוותי מחקר בליווי קבוצת הדרכה ודיון – 70-75 שעות (כ -5-6 שעות שבועיות למשך 4 חודשים, חלק מהזמן יוקדש לעבודה עצמית בבית וחלק לעבודה מחקרית בקבוצה).

·         רפלקציה על ההתנסות במחקר והלמידה מהתהליך  – 4 שעות

ממוצע ציונים של 85 לפחות.

הגשת קורות חיים, גיליון ציונים והסבר לגבי המוטיבציה להשתתף בקורס.

banner