על הגוף ועל הנפש
ועל מה שביניהם star icon

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה לפסיכולוגיה רפואית

דיקן
פרופ' חיים עינת
מ״מ ראש המגמה
ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין
משך התכנית
שנתיים
מתכונת לימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה רפואית הינו תחום מחקרי וטיפולי המתמקד בהבנת הקשרים בין המשתנים הפיזיולוגיים לבין המשתנים הפסיכולוגיים, החברתיים והתרבותיים העשויים להשפיע על התפרצות תופעות ומחלות גופניות, דרכי ההתמודדות איתן ומניעתן.

הפסיכולוגיה הרפואית התפתחה כענף מדעי לקראת סוף המאה ה- 20. תהליך זה התאפשר בעקבות התפתחויות תיאורטיות ומחקריות והצגת מודלים חדשים המאפשרים הבנה טובה יותר של יחסי הגומלין בין תהליכים גופניים ותהליכים פסיכולוגיים. כיום מהווה הפסיכולוגיה הרפואית תחום עצמאי המאופיין על ידי מודלים וגישות תיאורטיות כמו גם גישות טיפוליות ואבחוניות ייחודיות. הענף המחקרי והענף הטיפולי פועלים בשילוב ומזינים זה את זה.

תכנית הלימודים מורכבת מ- 3 יסודות:

 1. יסודות הנלמדים במקצועות הפסיכולוגיה הרפואית (כגון: דחק והתמודדות, התנהגות בריאות, גורמי פגיעות וחוסן בהתפתחות והתמודדות עם מחלות ומגבלות גופניות).
 2. קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות (כגון: ראיון, אבחון והערכה,  פסיכותרפיה (גישות דינמיות, קוגניטיבית –התנהגותית, נרטיבית, טיפול משפחתי מערכתי).
 3. קורסים המקנים יסודות בפיזיולוגיה, פסיכונוירואימונולוגיה ונוירופסיכולוגיה קלינית.

כל אלה מהווים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים  פסיכולוגים, פיזיולוגיים  והתנהגות, ותשתית לקורסים מתקדמים יותר.  קורסים נוספים כמו ביופידבק, הבניית מקרה, אתיקה כמו גם מגוון קורסי בחירה וסמינרים מאפשרים השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הרפואי.

 

במגמה לפסיכולוגיה רפואית ישנה אפשרות לבחור בין המיקודים: מבוגרים, פסיכו-גרונטולוגיה* או ילדים**

*תתכנה מספר מלגות בתחום.

**האקדמית אינה מתחייבת שתשובץ במיקוד בו בחרת.

V מסלול מחקרי (עם תזה)

V מסלול ללא תזה

הנושאים בהם עוסקת הפסיכולוגיה הרפואית הנם רבים ומגוונים. למעשה, הפסיכולוגיה הרפואית חובקת את כל הרצף של בריאות וחולי החל ממניעה (התנהגות בריאות, ניהול דחק), התמודדות עם מצבי דחק רפואיים (מחלות גופניות וטיפולים רפואיים),  דרך התמודדות עם מצבים אקוטיים ו/או כרוניים (אשפוזים וניתוחים, פרוצדורות רפואיות שונות כגון: דיאליזה, כימותרפיה, השתלת אברים, מחלות כרוניות והטיפולים הכרוכים בן), ועד לתהליכים הקשורים בסוף החיים (טיפול בחולה הסופני, סוגיות אתיות הקשורות להמתה וולונטרית). בנוסף, עוסקת הפסיכולוגיה הרפואית בהיבטים המשפחתיים הקשורים למחלה ולחולה ובהיבטים המערכתיים (תקשורת רופא-חולה, התערבויות פסיכולוגיות עם צוותים רפואיים, סוגיות אתיות ועוד).

מכאן נגזרים גם תחומי העיסוק של הפסיכולוג הרפואי אשר עוסק באבחון, טיפול פסיכולוגי בחולה ובבני משפחתו ועבודה עם צוות רפואי. עם תחילת המאה ה- 21 תופסת הפסיכולוגיה הרפואית מקום מרכזי במקצועות הפסיכולוגיה בעולם. יישום הידע המדעי תורם רבות לשיפור איכות חייהם של החולים במחלות גופניות ומסייע בידי הצוות הרפואי. המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת הרפואית ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית, מוסדית או מרפאתית.

מי שמעוניין להעמיק במחקר יוכל להמשיך ללימודי תואר שלישי בתחום.

 

תכנית הלימודים לתואר השני כוללת לימודי ליבה וקורסים ייחודיים למגמה. בעוד מרבית הקורסים במגמת הלימוד נלמדים במשותף, הנחיית עבודת הגמר מתבצעת בשני מסלולים: מסלול תזה ומסלול עבודת גמר.  היקף השעות למסלול תזה הינו 58 נ”ז והוא כולל קורס בכתיבה מדעית. היקף השעות במסלול עבודת הגמר הינו 60 נ”ז וכולל שני קורסי בחירה. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע. הפרקטיקום מתקיים במהלך סמסטרים ב’ ו-קיץ של שנה א’ ובסמסטר א’ של שנה ב’.

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • אבחון והערכה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'
  + נ"ז: 2
 • מערכות פיזיולוגיות והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה ב'-פסיכופתולוגיה וגופניות
  + נ"ז: 2
 • פסיכונוירואימונולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פסיכותרפיה רפואית
  + נ"ז: 2
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • הבניית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה (רפואית ילד)
  + נ"ז: 2
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 4 סטודנטים במסלול הרגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 2

תכנית הלימודים לתואר השני כוללת לימודי ליבה וקורסים ייחודיים למגמה. בעוד מרבית הקורסים במגמת הלימוד נלמדים במשותף, הנחיית עבודת הגמר מתבצעת בשני מסלולים: מסלול תזה ומסלול עבודת גמר.  היקף השעות למסלול תזה הינו 58 נ”ז והוא כולל קורס בכתיבה מדעית. היקף השעות במסלול עבודת הגמר הינו 60 נ”ז וכולל שני קורסי בחירה. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע. הפרקטיקום מתקיים במהלך סמסטרים ב’ ו-קיץ של שנה א’ ובסמסטר א’ של שנה ב’.

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • אבחון והערכה א'
  + נ"ז: 2
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'
  + נ"ז: 2
 • מערכות פיזיולוגיות והתנהגות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • אבחון והערכה ב' (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה ב', פסיכופתולוגיה וגופניות
  + נ"ז: 2
 • פסיכונוירואימונולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פסיכותרפיה רפואית עם ילדים
  + נ"ז: 2
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'
  + נ"ז: 2
 • סמינר מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • הבניית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה (רפואית ילד)
  + נ"ז: 2
 • CBT - מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • קורסי בחירה (מסלול רגיל)
  + נ"ז: 4 סטודנטים במסלול הרגיל ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 2

תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א’- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא”ם.
או
ב’- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85.
או
ג’- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא”ם.

  

 • מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא”ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא”ם ממוצע 70% של ששת החלקים, כפוף לממוצע תואר ראשון 89.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו”ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא”ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

נדיה גרבר
נדיה גרבר

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

אמיר צנדקוביץ
אמיר צנדקוביץ

תואר ראשון במדעי ההתנהגות (.B.A) ותואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A), האקדמית תל־אביב-יפו

פסיכולוג ראשי במרכז הרפואי שיקומי רעות, תל אביב

בוגר תואר ראשון ושני בבית הספר למדעי ההתנהגות

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ד”ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

"חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת".

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

"ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים".

הסגל האקדמי בפסיכולוגיה

פרופ' עינת חיים מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהן כראש התכנית לתואר שני מחקרי בפסיכולוגיה בשש מגמות הלימוד בה.   Specialize in psychobiology and neuropsychopharmacology.  Specifically I research the underlying...
ד"ר אנדרס קוניצ'זקי פסיכולוג קליני ומרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות ד”ר אנדרס קוניצ’זקי בעל דוקטוראט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה. פסיכולוגי קליני ורפואי מדריך, מורשה להיפנוט, מדריך מוסמך מטעם איט”ה, מדריך מוסמך מטעם הארגון לקידום הביופידבק והנוירופידבק בישראל (IBNA)....
banner