שילוב בין גישה טיפולית, אבחונית ותיאורטית

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

המגמה בנוירופסיכולוגיה שיקומית

דקן
פרופ' יונתה לוי
ראשת המגמה
ד"ר אודליה אלקנה
משך התכנית
שנתיים
מתכונת לימודים
לימודי יום
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בפסיכולוגיה נוירופסיכולוגיה שיקומית

המגמה שמה דגש על ראיית המטופל לא דרך מוגבלותו, אלא ראייתו כאדם שלם, על תפיסה מערכתית, על שוויון זכויות וכבוד למטופל.

המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית (מיקוד מבוגר ומיקוד ילד), מקנה לסטודנטים יסודות תיאורטיים וטיפוליים בתחום הפסיכולוגיה השיקומית על מנת להכשירם לטפל באנשים עם מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות, נפשיות, התפתחותיות וחברתיות.

המגמה מתמקדת בהכשרה בנוירופסיכולוגיה, אחד מהתחומים המתפתחים והמובילים בעולם הפסיכולוגיה, אשר משלב בין עולם הטיפול הפסיכולוגי לעולם מדעי המוח.
מסלול לימודים זה מעניק ידע וכלים מגוונים בתחומי הטיפול והאבחון הפסיכולוגי, תפיסות העולם והטיפול השיקומי, אבחון וטיפול נוירופסיכולוגי.
הסטודנטים משתתפים לאורך תכנית הלימודים בהכשרה מעשית-טיפול ואבחון, במוסדות המובילים בתחום ובנוסף נדרשים לעבודה מחקרית אמפירית ברמה גבוהה.

המגמה מכשירה פסיכולוגים לעמידה בדרישות לתחילת התמחות בפסיכולוגיה שיקומית.

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה שיקומית
  + נ"ז: 2
 • נאורואנטומיה פונקציונאלית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לנוירופתולוגיה
  + נ"ז: 2
 • טיפול נוירופסיכולוגי
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה ב' – מפגשים בין הפסיכיאטריה ועולם השיקום והנוירופסיכולוגיה
  + נ"ז: 4
 • טיפול מערכתי משפחתי
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת מחקר (מסלול עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (מסלול ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)
  + נ"ז: 2
 • פסיכותרפיה שיקומית
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 3
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (עם תזה)
  + נ"ז: 4
 • קורסי בחירה (במסלול רגיל)
  + נ"ז: 4
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי
  + נ"ז: 2
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

סמסטר א'
 • שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני
  + נ"ז: 2
 • ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)
  + נ"ז: 3
 • פסיכופתולוגיה א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכותרפיה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לפסיכולוגיה שיקומית
  + נ"ז: 2
 • נאורואנטומיה פונקציונאלית
  + נ"ז: 2
 • טיפול נוירופסיכולוגי
  + נ"ז: 2
 • הפרעות נוירו-התפתחותיות
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • סטטיסטיקה
  + נ"ז: 2
 • פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת)
  + נ"ז: 4
 • פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'
  + נ"ז: 2
 • עבודה טיפולית עם הורים
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
 • סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • הדרכה לפרקטיקום א'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר קיץ
 • הדרכה לפרקטיקום ב'
  + נ"ז: 2 ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר א'
 • שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות
  + נ"ז: 2
 • מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)
  + נ"ז: 2
 • פסיכופרמקולוגיה
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת מחקר (עם תזה)
  + נ"ז: 2
 • המשך סמינר עבודת גמר (ללא תזה)
  + נ"ז: 2
 • כתיבה אקדמית (עם תזה)
  + נ"ז: 4
 • הדרכה לפרקטיקום ג'
  + נ"ז: 2 ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום
סמסטר ב'
 • סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
  + נ"ז: 2
 • נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי
  + נ"ז: 2
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 4
 • ממטופל למשפחה
  + נ"ז: 2
 • תזה
  + V
 • עבודת גמר
  + V

1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2. א'- ממוצע של 89 לפחות(88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 90 לפחות בבחינת המתא"ם. או

ב'- ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ- 89 ולא נמוך מ-85. או

ג'- ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות בבחינת המתא"ם.     

 • *מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE SUBJECT PSYCHOLOGY כתחליף לבחינת המתא"ם ממוצע 70% של ששת החלקים.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון מחו"ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל.

לקביעת פגישת ייעוץ אישית לחץ כאן

להתקשר 6068*

תכניות נוספות תואר שני בפסיכולוגיה

בוגרי פסיכולוגיה

ליאור כרמל
ליאור כרמל

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

ממקימי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"אם יש משהו שאני מסופק ממנו בעיקר הוא שפתחתי את תנועת הצופים לאוכלוסיות חדשות שלפני כן לא חשבו שיוכלו להשתלב..." 

ציפי חנליס מילר
ציפי חנליס מילר

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

פסיכולוגית רפואית בבית חולים בלינסון

"חווית לימודיי בתואר השני היתה משמעותית מאוד. מסגרת עוטפת, מגדלת ומאפשרת".

מיכל טופז
מיכל טופז – פורגס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

עמותת "שיקום אחר", לשיקום תעסוקתי לבעלי מוגבלויות.

"יש סיפוק מאד גדול, באמת כיף, אבל עדיין יש הרבה תסכולים כמו בכל עסק עצמאי. נקודות האור הן כשמסתכלים מהצד…

שירה אליאס רוטר
שירה רוטר אליאס

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מטפלת בשיטת ה"התמקדות" ובשיטת הקונסטלציה המשפחתית.

"פיתחתי סדנאות שבהן אני מלמדת התמקדות בהתאמה למי שיש issues עם אוכל וגוף. לקבל את עצמנו כפי שאנו במקום לבקר…

טליה שיאון
טליה שיאון

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

מנהלת עמותת "מרכז אנוש"

"ראיתי עולם שמאוד משך אותי ומאוד סיקרן ואז המשכתי כמדריכה והתקדמתי..".

מורן ציפר גולדנברג
מורן ציפר גולדנברג

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

יזמית חברתית בתחום הבין-דורי.

"כשהייתי חוזרת הביתה הרגשתי ריקנות. הרגשתי שחסרה לי תחושת הסיפוק והעשייה המשמעותית".

פטמה זבדה
פטמה זבדה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (B.A)

מנהלת את אחד המרכזים הקהילתיים החשובים ביפו

"הפעילות תחת החממה ליזמות באקדמית פיתחה אותי ברמה מאוד גבוהה, השפיעה עלי, וזה גם חלק ממה שאני עושה היום"

פרדית פינטו לזר
פרדית פינטו לזר

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית במכון אדם מילא

החיבור בין משפחה וזוגיות לקריירה אינו פשוט ובהחלט מאתגר

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ד"ר סמי חמדאן
ד״ר סמי חמדאן

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A) ותואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית באקדמית

הוביל לאחרונה מחקר חשוב אודות בני הנוער בישראל 

אלדר חבושה
אלדר חבושה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוג המתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, ובמבוגרים

״זאת אחריותו של "הדור הוותיק" להבין לתוך איזה עולם "הדור החדש" הגיע ואת ההשפעות ההדדיות שמתקיימות ביניהם״.

טל רשף בן מרדכי, בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באקדמית
טל רשף בן מרדכי

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

בוגרת בית הספר למדעי ההתנהגות

"הלימודים גרמו לנו להסתקרן, לשאול שאלות, וכמובן איך אפשר שלא... לאתגר את המובן מאליו... "

נרמין עבדאלגאפר טוחי
נרמין עבדאלגאפר טוחי

תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

מתמחה לפסיכולוגית רפואית לילדים בשניידר

"ברגע שסטודנט או בוגר מראה טיפה נכונות מצדו, הצוות של האקדמית כולו לוקח זאת לכיוונים חיוביים".

מה חדש אצלנו

תמונה מתוך קורס "יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים"

קורס התנסותי – יישוב קונפליקטים

◄ להמשך קריאה

שלט שמחה

25 שנות עשייה חברתית: הסטודנטים שלנו סוגרים מעגל

◄ להמשך קריאה

קריירה

יריד התעסוקה השנתי של האקדמית

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי

פרופ' יונתה לוי מ"מ דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות כיהנה כפרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה ובפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית. התמחתה בהתפתחות שפה ובפסיכולוגיה התפתחותית. מחקריה עסקו בשפה, קריאה ויכולות קוגניטיביות בילדים. בהמשך פנתה לחקור...
ד"ר אודליה אלקנה ראש המגמה לתואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית בבית הספר למדעי ההתנהגות ד"ר אלקנה פסיכולוגית שיקומית מומחית ובעלת תואר דוקטור (Ph.D) בנוירופסיכולוגיה וחקר המוח מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מרצה בכירה וחוקרת בתחומים של תפקודי חשיבה, אבחון נוירופסיכולוגי, פלסטיות מוחית ורזרבות...
פרופ' גיל גולדצויג מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות נולד, גדל ולמד בירושלים. סיים את שלושת תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. "אני פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג רפואי- מומחה ומוסמך להיפנוזה. במסגרת עבודתי כפסיכולוג עבדתי בעיקר עם...
באנר יום פתוח 31.01.20

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin