קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה

מרצה
ד"ר סברינה אופנהיימר
דוא"ל
sabrina@mta.ac.il

הקורס נועד לעודד סטודנטים לתרום מזמנם ומכישוריהם בעבודה איכותית עם תינוקות ופעוטות של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה השוהים במעונות יום בדרום תל-אביב, תוך שימת דגש על הצרכים ההתפתחותיים הרלוונטיים לתינוקות ופעוטות בגילאי 3-0 .עיקר העבודה תתמקד בהענקת גירויים ומענה רגשי לתינוקות, והקניית מיומנויות שפה ומשחק חברתי ורגשי לפעוטות, והכנתם למסגרות גן חינוכיות בהמשך.

עבודה עם ילדיםקורס משולב התנסות: עבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה א’

 

הקורס יתקיים במתכונת שנתית (סמסטר א’ + בי), במהלכה הסטודנטים יתנדבו באחד מהגנים אחת לשבוע, ויפגשו במסגרת כיתתית אחת לשבועיים. במהלך הקורס יערכו מפגשים עם נציגים מהקהילה הזרה על-מנת ללמוד ולהכיר אספקטים שונים בתרבות (כגון, מאפיינים של דפוסי אינטראקציה משפחתיים, ומסורת (ויעשה מאמץ לערב ולעדכן את הורי הילדים בפעילות השוטפת של הסטודנטים. הסטודנטים יקבלו הדרכה וליווי הן בשטח ע”י הגורמים המקצועיים ) פסיכולוגית התפתחותית ומדריכה פדגוגית(, והן במסגרת המפגשים הכיתתיים. המפגשים הכיתתיים ייוחדו להקניית ידע בתחום ההתפתחות בסיכון, תוך שימת דגש על גדילה בתנאי דחק האופייניים למשפחות מהגרים חסרי מעמד, וכוללים מצוקה כלכלית, היעדר נגישות לשירותי בריאות ורווחה, דחק משפחתי מתמשך, הזנחה, וחוסר הלימה תרבותית. כמו כן, המפגשים הכיתתיים ייוחדו לדיונים וניתוחים המבוססים על התנסויות הסטודנטים בגנים.

פסיכולוגיה התפתחותית א’ + ב’. סטודנטים הלומדים בשנה ב’ או ג’ יוכלו להירשם לקורס. תהליך הקבלה יכלול מפגש מקדים בו יוסבר על מהות וחשיבות העבודה עם הילדים, ותתבצע הערכה על מידת הנכונות של כל מועמד/ת להתחייב לעבודה ההתנדבותית לאורך שנת לימודים רצופה.

ההרשמה בעיצומה