שילוב ידע במדעי המחשב עם כלכלה וניהול

computer-science-economy-with-computer-science

דו חוגי – במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

דקנית
פרופ' דלית נאור
משך התוכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים במסלול דו חוגי - במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה.
התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מתבססת על תכנית לתואר ראשון במדעי המחשב והתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול המתקיימות באקדמית

 

התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקידים ניהוליים כלליים והן לתפקידי ניהול בתעשיית המחשבים.

היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ”ז.

 

סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: מבוא למיקרו כלכלה
  + נ"ז בקורס: 4
 • כלכלה וניהול: יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו
  + נ"ז בקורס: 2
 • כלכלה וניהול: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  + נ"ז בקורס: 4
 • מדעי המחשב: מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: מבוא למדעי המחשב
  + נ"ז בקורס: 6
 • מדעי המחשב: חדו"א 1
  + נ"ז בקורס: 6 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: תורת ההנמקה
  + נ"ז בקורס: 3
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: יסודות התנהגות ארגונית - מאקרו
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו
 • כלכלה וניהול: מבוא למאקרו כלכלה
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס מבוא למיקרו כלכלה
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים א'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס חדו"א 1 וציום עובר בקורס מבוא למיקרו כלכלה
 • כלכלה וניהול: הסקה סטטיסטית
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מדעי המחשב: אלגברה לינארית 1
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות או תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: תכנות מתקדם בשפת C
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למדעי המחשב
סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים ב'
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 1 ולימוד מוקדם של הקורס תורת המחירים א'
 • כלכלה וניהול: מאקרו כלכלה א'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למאקרו, מבוא למיקרו כלכלה וחודו"א 1
 • כלכלה וניהול: חשבונאות ב'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס חשבונאות א'
 • כלכלה וניהול: אקונומטריקה א'
  + נ''ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חודו"א 1, מבוא להסתברות, סטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: מתמטיקה בדידה
  + נ"ז בקורס: 6 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, תורת ההנמקה לימוד במקביל של הקורס חדו"א 2
 • מדעי המחשב: חדו"א 2
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 1 לימוד במקביל של הקורס אחגברה לינארית 1
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים ג'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים א' לימוד במקביל של הקורס תורת המחירים ב'
 • כלכלה וניהול: מאקרו כלכלה ב'
  + נ"ז בקורס: 3 לימוד במקביל של הקורס מאקרו כלכלה א'
 • כלכלה וניהול: מבוא לניהול משאבי אנוש
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס יסודות התנהגות ארגונית - מאקרו
 • כלכלה וניהול: אקונומטריקה ב'
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים א' ולימוד מקביל של הקורס אקונומטריקה א'
 • מדעי המחשב: מבנה מחשבים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תכנות מנתקדם בשפת C
 • מדעי המחשב: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תכנות מנתקדם בשפת C
 • מדעי המחשב: מבני נתונים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בכל קורסי שנה א' וב' במדעי המחשב לימוד במקביל של הקרוס תכנון מכוון עצמים ושפת ++C
סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: יסודות השיווק
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 2 ולימוד מקביל של הקורס הסקה סטטיסטית
 • כלכלה וניהול: יסודות המימון
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות סטטיסטיקה תיאורית הסקה סטטיסטית חשבונאות א'
 • כלכלה וניהול: תורת ההחלטות
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: חדו"א 2 לימוד מוקדם של: הסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: אלגוריתמים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים
 • מדעי המחשב: ארכיטקטורת מחשבים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבנה מחשבים
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: ניהול ביצועים
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 2 ולימוד מקביל של הקורס הסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: מערכות בסיסי נתונים
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים
 • מדעי המחשב: חישוביות
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אלגוריתמים
 • מדעי המחשב: מערכות הפעלה
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים, ארכיטקטורת מחשבים, תכנות מתקדם בשפת C++, C

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד (למעט תשלומים נלווים) בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תשפ”ב למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב 710 לפחות, ששנת הלימודים תשפ”ב היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית

למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות במדעי המחשב

star star

שאלות נפוצות

האם קיים מסלול מותאם לסטודנטים עובדים?

כן ישנו מסלול דו- יומי ( מסלול מעוף) המותאם לסטודנטים עובדים בימי חמישי ושישי

האם ניתן לעבור ממסלול מעוף למסלול הרגיל ולהיפך?

ניתן לעבור בין המסלולים. נדרש באישור מינהל בית הספר.

האם צריך לדעת לתכנת לפני תחילת לימודים

אין צורך בידע מוקדם בתכנות טרם הלימודים

בוגרי מדעי המחשב וכלכלה וניהול

יואב שמואלביץ
יואב שמואלביץ

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A) ותואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעליו של הרשת "קוקיז" ("Coockies")

"..המובהק בלימודים הוא הקהילה, זאת שנוצרת סביבך וזאת שאתה חלק ממנה"

לירון בנבנישתי
לירון בנבנישתי

תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

חוקר מערכות סייבר בחברת Radiflow

"רציתי להכנס להייטק ולהתפתח משם, בין היתר בגלל הידע ותנאי השכר".

לירן גרינברג
לירן גרינברג

תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

אחראי השיווק והפיתוח העסקי של חברת Team 8

"באקדמית לא רק למדתי, אלא גם זכיתי לקחת חלק במחזור הראשון של המתחם ליזמות של האקדמית בהובלת ד"ר אייל בנימין".

הסגל האקדמי

פרופ' דלית נאור דקנית בית הספר למדעי המחשב פרופ’ דלית נאור היא מרצה וחוקרת בתחום ה Cloud  ובמערכות אחסון של מידע (Storage Systems). פרופ’ נאור הצטרפה כדקנית בית הספר לאחר קריירה ארוכת שנים במעבדות המחקר...
banner