שילוב ידע במדעי המחשב עם כלכלה וניהול

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

דו חוגי – במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

דקן
פרופ' גדעון דרור
משך התוכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים במסלול דו חוגי - במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה.
התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מתבססת על תכנית לתואר ראשון במדעי המחשב והתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול המתקיימות באקדמית

 

התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקידים ניהוליים כלליים והן לתפקידי ניהול בתעשיית המחשבים.

היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז.

 

סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: מבוא למיקרו כלכלה
  + נ"ז בקורס: 4
 • כלכלה וניהול: יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו
  + נ"ז בקורס: 2
 • כלכלה וניהול: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  + נ"ז בקורס: 4
 • מדעי המחשב: מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: מבוא למדעי המחשב
  + נ"ז בקורס: 6
 • מדעי המחשב: חדו"א 1
  + נ"ז בקורס: 6 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: תורת ההנמקה
  + נ"ז בקורס: 3
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: יסודות התנהגות ארגונית - מאקרו
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו
 • כלכלה וניהול: מבוא למאקרו כלכלה
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס מבוא למיקרו כלכלה
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים א'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס חדו"א 1 וציום עובר בקורס מבוא למיקרו כלכלה
 • כלכלה וניהול: הסקה סטטיסטית
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מדעי המחשב: אלגברה לינארית 1
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות או תורת ההנמקה
 • מדעי המחשב: תכנות מתקדם בשפת C
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למדעי המחשב
סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים ב'
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 1 ולימוד מוקדם של הקורס תורת המחירים א'
 • כלכלה וניהול: מאקרו כלכלה א'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא למאקרו, מבוא למיקרו כלכלה וחודו"א 1
 • כלכלה וניהול: חשבונאות ב'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: לימוד מוקדם של הקורס חשבונאות א'
 • כלכלה וניהול: אקונומטריקה א'
  + נ''ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חודו"א 1, מבוא להסתברות, סטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: מתמטיקה בדידה
  + נ"ז בקורס: 6 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, תורת ההנמקה לימוד במקביל של הקורס חדו"א 2
 • מדעי המחשב: חדו"א 2
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 1 לימוד במקביל של הקורס אחגברה לינארית 1
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: תורת המחירים ג'
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים א' לימוד במקביל של הקורס תורת המחירים ב'
 • כלכלה וניהול: מאקרו כלכלה ב'
  + נ"ז בקורס: 3 לימוד במקביל של הקורס מאקרו כלכלה א'
 • כלכלה וניהול: מבוא לניהול משאבי אנוש
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: לימוד במקביל של הקורס יסודות התנהגות ארגונית - מאקרו
 • כלכלה וניהול: אקונומטריקה ב'
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תורת המחירים א' ולימוד מקביל של הקורס אקונומטריקה א'
 • מדעי המחשב: מבנה מחשבים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תכנות מנתקדם בשפת C
 • מדעי המחשב: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס תכנות מנתקדם בשפת C
 • מדעי המחשב: מבני נתונים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בכל קורסי שנה א' וב' במדעי המחשב לימוד במקביל של הקרוס תכנון מכוון עצמים ושפת ++C
סמסטר א'
 • כלכלה וניהול: יסודות השיווק
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 2 ולימוד מקביל של הקורס הסקה סטטיסטית
 • כלכלה וניהול: יסודות המימון
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות סטטיסטיקה תיאורית הסקה סטטיסטית חשבונאות א'
 • כלכלה וניהול: תורת ההחלטות
  + נ"ז בקורס: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורסים: חדו"א 2 לימוד מוקדם של: הסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: אלגוריתמים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים
 • מדעי המחשב: ארכיטקטורת מחשבים
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבנה מחשבים
סמסטר ב'
 • כלכלה וניהול: ניהול ביצועים
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס חדו"א 2 ולימוד מקביל של הקורס הסקה סטטיסטית
 • מדעי המחשב: מערכות בסיסי נתונים
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים
 • מדעי המחשב: חישוביות
  + נ"ז בקורס: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס אלגוריתמים
 • מדעי המחשב: מערכות הפעלה
  + נ"ז בקורס: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס מבני נתונים, ארכיטקטורת מחשבים, תכנות מתקדם בשפת C++, C

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד (למעט תשלומים נלווים) בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תשפ"א למתקבלים במעמד "סטודנט מן המניין" לשנה א' בעלי ציון משולב 710 לפחות, ששנת הלימודים תשפ"א היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית

למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות במדעי המחשב

star star

שאלות נפוצות

האם קיים מסלול מותאם לסטודנטים עובדים?

כן ישנו מסלול דו- יומי ( מסלול מעוף) המותאם לסטודנטים עובדים בימי חמישי ושישי

האם ניתן לעבור ממסלול מעוף למסלול הרגיל ולהיפך?

ניתן לעבור בין המסלולים. נדרש באישור מינהל בית הספר.

האם צריך לדעת לתכנת לפני תחילת לימודים

אין צורך בידע מוקדם בתכנות טרם הלימודים

בוגרי מדעי המחשב

אלדר חבושה
אלדר חבושה

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוג המתמחה בטיפול בילדים ומתבגרים בשילוב הדרכות הורים, ובמבוגרים

״זאת אחריותו של "הדור הוותיק" להבין לתוך איזה עולם "הדור החדש" הגיע ואת ההשפעות ההדדיות שמתקיימות ביניהם״.

יואב שמואלביץ
יואב שמואלביץ

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A) ותואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעליו של הרשת "קוקיז" ("Coockies")

"..המובהק בלימודים הוא הקהילה, זאת שנוצרת סביבך וזאת שאתה חלק ממנה"

ליאור הימן, בוגרת החוג למערכות מידע
ליאור הימן

תואר ראשון מערכות מידע (.B.Sc)

בוגרת בית הספר לניהול וכלכלה

"אנחנו יוצאים עם תיק מפוצץ בחוויות, כלים וזכרונות ואנחנו מוכנים להשתלט על העולם!".

כריס נייוולט
כריס נייוולט

תואר שני בפסיכולוגיה (M.A)

מנהל ההוראה של מכון מפרשים באקדמית

"הבחירה באקדמית נעשתה בעיקרה מתוך הרצון ללמוד פסיכולוגיה רפואית וכידוע זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד תחום זה".

ליאור כרמל
ליאור כרמל

תואר ראשון בפסיכולוגיה (.B.A)

ממקימי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"אם יש משהו שאני מסופק ממנו בעיקר הוא שפתחתי את תנועת הצופים לאוכלוסיות חדשות שלפני כן לא חשבו שיוכלו להשתלב..." 

ליעד אורתר
ליעד אורתר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מרצה באקדמית

"ברגע שהגעתי לרחוב מלצ'ט, למבנה המכללה דאז, ידעתי שזה המקום הנכון בשבילי..."

לירון בנבנישתי
לירון בנבנישתי

תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

חוקר מערכות סייבר בחברת Radiflow

"רציתי להכנס להייטק ולהתפתח משם, בין היתר בגלל הידע ותנאי השכר".

לירן גרינברג
לירן גרינברג

תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

אחראי השיווק והפיתוח העסקי של חברת Team 8

"באקדמית לא רק למדתי, אלא גם זכיתי לקחת חלק במחזור הראשון של המתחם ליזמות של האקדמית בהובלת ד"ר אייל בנימין".

ניר צמח
ניר צמח

תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

מנכ"ל חברת Photomyne

"עבורי יזמות היא לקחת משהו בסיסי שאינו עובד ולמצוא לו פתרון"

נמרוד הופיין
נמרוד הופיין

תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

מנהל קבוצת הנדסה (Director of Engineering) בפייסבוק

"אני לא מאמין גדול בתכנון קריירה. אני מתרכז בלמצוא בעיות שמעניינות אותי ומנסה ללמוד על ידי ניסוי וטעיה בדרך לפתרון"

נדב אבנרי
נדב אבנרי

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל המרכז הקהילתי "דב הוז"

"מבחינתי הלימודים במכללה היו הנקודה שבה החלטתי (בינתיים) שבמגזר הציבורי אני רוצה להיות"

ליאור דיב
ליאור דיב

תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

מנכ"ל חברת סייבריזן

חברת הסייבר שהקים גייסה 100 מיליון דולר מתאגיד הענק היפני סופטבנק

רון רוזן
רון רוזן

תואר ראשון במערכות מידע (.B.Sc)

אחד מצמד יזמי הסטארטאפ הישראלי החדש Trekking-in

"מאד אהבתי את היחס האישי שמקבלים גם מהמרצים וגם מהסגל המנהלי".

זיו רוזן
זיו רוזן

תואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc)

מנכ"ל חברת התיירות "גוליבר"

"מגיל צעיר מאוד עמדתי בראש ארגונים ומסגרות. המקום שאני מרגיש בו הכי נוח הוא מול קהל ומול אנשים"

ניר גילת
ניר גילת

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

ממקימי מזקקת הויסקי הראשונה בישראל, MILK & HONEY

"התואר בכלכלה וניהול נותן כלים לחיים ואיזשהו בסיס כללי להבנת השפה העסקית".

עופר היימנס
עופר היימנס

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

מנכ"ל Dooblo

"למדתי לתואר ראשון בניהול וכלכלה. באקדמית בחרתי היות והשותף שלי, אסף קזורר אשר איתו שירתתי בצבא היה תלמיד האקדמית במסגרת…

עופר מורג
עופר מורג

תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

מייסד אפליקציית ההיכרויות "Mishu"

"ביוזמתו הוקם פורום של מרצים סטודנטים והנהלה המקיים ערוץ הדברות ישיר מצד ,המאפשר שיח גלוי ופונקציונאלי"

ערן פסטרנק
ערן פסטרנק

תואר ראשון בכלכלה וניהול (.B.A)

שותף בפסטרנק שהם

"המודלים שלמדנו בתואר ראשון אמנם לא עוזרים לנו בעבודה היומיומית. אבל הלמידה שלהם נתנה לנו את המיומנויות הדרושות להצליח בה".

טל פלורנטין
טל פלורנטין

תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

מנכ״ל חברת UXVision

נבחר לאחד מ-100 המשפיעים על ענף הדיגיטל הישראלי

שחר גרמבק
שחר גרמבק

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

יזם וה-CTO של חברת Reps AI

"יזם של סטארט אפ בתחילת הדרך נדרש לעשות גם הרבה דברים שלא קשורים לתחום האחריות שלו"

מור זלוף

תואר ראשון במערכות מידע (.B.Sc)

ממקימי חברת SuperQuery

הסטארטאפ שיכול לחתוך כחצי מהעלויות של חברות BigData משלים גיוס בהיקף 3 מיליון דולר

רותם זילברברג
רותם זילברברג

תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A)

רואה חשבון, עו"ד ועובד ככלכלן בחברת BDO זיו האפט

"התואר בכלכלה נותן כלים מאד חשובים ומאד טובים. מי שמוצא את הנישה שלו, צריך אחר כך לעשות עוד איזו התמקצעות…

עדי סמואל
עדי סמואל

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

בעלת מותג התיקים היידי (Heidi)

"להיות בעלת עסק זו עבודה מסביב לשעון, ובגדול אני "one man show"

מה חדש אצלנו

מבט לעתיד: תערוכת הפרויקטים של בית הספר למדעי המחשב

מבט לעתיד: תערוכת הפרויקטים של בית הספר למדעי המחשב

◄ להמשך קריאה

סטודנטים

סקר של הלמס קובע: אין הבדל בין בוגרי מכללות לאוניברסיטאות בהייטק

◄ להמשך קריאה

כ-50 תיכוניסטים השתתפו בהאקתון באקדמית

כ-50 תיכוניסטים השתתפו בהאקתון באקדמית

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי

פרופ' גדעון דרור דקן בית הספר למדעי המחשב פרופ' דרור הוא מרצה וחוקר פעיל בתחום הבינה המלאכותית ולמידת מכונה. פרסם מעל 70 מאמרי מחקר בכתבי עת ובכנסים מדעיים. היה מעורב בייעוץ ובפיתוח פתרונות של בינה...
באנר יום פתוח 31.01.20

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin